Yazılar: Sayfa 105

Termik Santralların Görünmeyen Maliyeti

Araştırmacı ve ekonomist Dr. Bengi Akbulut’un, ülkemizin en önemli meselelerinden enerji için alternatif bir maliyet hesabı sunan “Termik Santrallerin Maliyeti – Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışması Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlandı. Yapılması gündemde olan 5 termik santral projesinin incelendiği çalışmada, uluslararası …

Doğa orijinal Prozac

Obezite ve depresyonu azaltmak için yaşamımızda daha fazla tabiata ihtiyacımız var. Doğa gözden kaçan bir panzehir: Yeşil alanların yakınında yaşayan insanlar genellikle daha mutlu, üstelik diğer insanlara göre daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olduklarını beyan ediyorlar. 

Avrupa Çevre …