30 Büyükşehir Belediyesine çağrı:
Yenilenebilir enerji dönüşümü, hemen şimdi!

Artan enerji maliyetleriyle mücadele eden, çevre ve iklim dostu kentler için yenilenebilir enerji dönüşümü talep ediyoruz

Neden?

Adil, ekonomik, çevre ve iklim dostu enerjiye ulaşımın her yurttaşın temel hakkı olduğuna inanıyoruz ve kentliler olarak büyükşehir belediyelerimizden yenilenebilir enerjii dönüşümü talep ediyoruz.

Enerji verimliliğini ve güneşi ve rüzgarı merkezine alan bir enerji dönüşümü sayesinde:

Gün geçtikçe artan enerji maliyetleriyle mücadele edilebilir ve enerji yoksulluğunun önüne geçilebilir.

Havayı, suyu, toprağı kirleten ve iklim krizini derinleştirerek aşırı hava olaylarını tetikleyen fosil yakıtlara bağımlılık azaltılabilir; kentimiz nefes alabilir.

Tasarruf elde edilebilir ve böylece elde edilecek ilave kamu kaynakları, doğal afetlerle mücadele, iklim değişikliğine uyum gibi alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için kullanılabilir. Söz konusu ilave kaynak, enerji yoksulluğu yaşayan vatandaşlar ve küçük işletmelere kalıcı destek mekanizmaları sağlanmasını da mümkün kılabilir.

Nasıl?

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre yetki sınırları içerisinde 50 bin nüfusu barındıran yerel yönetimler, seçimler ardından altı ay içerisinde 5 yıllık dönemleri içinde yapacaklarının taahhüdü niteliğinde olan stratejik planını ve yıllık performans programını hazırlayarak belediye meclisine sunmak zorundadır. Bu çerçevede kampanyamız, yeni seçilen - görevine devam eden 30 büyükşehir belediyesinden stratejik planlarında enerji dönüşümünü önceliklendirmeyi talep etmektedir. Kampanyaya boyunca belediyelerden enerji dönüşümüne yönelik somut adımlar atmaları talep edilecek; ayrıca imza kampanyasına verilen destekler, stratejik plan dönemi sonlanmadan 30 büyükşehir belediyesine ulaştırılacaktır.

Harekete Geç

Kampanyanın başarıya ulaşması için desteğin çok önemli. İşte çevrimiçi ve çevrimdışı yapabileceklerin:


Spacer

İmza kampanyasına katıl

İmza ver

Belediyene tweet gönder

Tweet gönder

Bilgi notunu indir, belediyene ulaş

Belediyene ulaş
GÖNDER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE SESLEN:

Enerji dönüşümüne güç verin

Adil, ekonomik, çevre ve iklim dostu enerjiye ulaşmak herkesin hakkı. Büyükşehir belediyeleri enerji dönüşümü için öncü olabilir.

Belediyelerin hazırlamakta olduğu 2025-2029 stratejik planında yenilenebilir enerji dönüşümünü önceliklendirmesi çok önemli. 

Sen de harekete geç, büyükşehir belediyeleri enerji dönüşümünde öncü olsun.

Belediyeni seç, enerji dönüşümü talebini ilet:


Adil, ekonomik, çevre ve iklim dostu enerjiye ulaşımın her yurttaşın temel hakkı olduğuna inanıyor ve kentliler olarak büyükşehir belediyemizden yenilenebilir enerji dönüşümü talep ediyoruz.

Enerji verimliliği ile güneşi ve rüzgarı merkezine alan bir enerji dönüşümü sayesinde:

  • Gün geçtikçe artan enerji maliyetleriyle mücadele edilebilir ve enerji yoksulluğunun önüne geçilebilir.
  • Havayı, suyu, toprağı kirleten ve iklim krizini derinleştirerek aşırı hava olaylarını tetikleyen fosil yakıtlara bağımlılık azaltılabilir; kentimiz nefes alabilir.
  • Elde edilen tasarruf, enerji yoksulluğuyla mücadele, doğal afetlerle mücadele, iklim değişikliğine uyum gibi alanlarda kullanılabilir.

Bu çerçevede bu dilekçeyi imzalayan yurttaşlar olarak belediyemizin hazırlamakta olduğu 2025- 2029 stratejik planında yenilenebilir enerji dönüşümünü önceliklendirmesini ve stratejik planda aşağıdaki taleplerimizin yer almasını istiyoruz:

  • Başta belediye yerleşkeleri ve kamu binaları olmak üzere yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği artırılmalı ve 2029 yılına kadar belediye kurumsal elektrik tüketiminin tamamı yenilenebilir enerjiden karşılanmalı.
  • Yeni yapılacak ve yenilenecek tüm binaların çatıları güneş enerjisi panellerinin kurulumuna uygun hale getirilmeli ve bu binaların 2029 yılına kadar en az %50’sinde çatı tipi güneş enerji santrallerinin kurulması sağlanmalı.
  • Belediye, bünyesinde enerji çözüm noktaları oluşturmalı. Bu noktalar aracılığıyla kent sakinleri ve yerel işletmelere enerji verimliliği/tasarrufu hakkında bilgilendirme yapılmalı; yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş konusunda rehberlik sunulmalı.

Gücünü yenilenebilir enerjiden alan bir kent için taleplerimizin takipçisi olacağız.

Belediyeni seç, enerji dönüşümü talebini ilet:

Merhaba !

Sistemde kayıtlı bilgilerinle ilerlemek için aşağıdaki butonu tıklaman yeterli.

  değil misin? Çıkış yap

Millions of people are taking quick, simple actions for climate justice – be one of them. Can we send you emails about important campaigns, stories, and actions?

350, size iklim kampanyaları ile ilgili güncelleme e-postaları gönderecek. Bunu yaparak, hizmet şartlarımızı ve gizlilik politikamızı kabul ediyorsunuz. İstediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz.​

Tweet gönder

Büyükşehir Belediyeni seç, enerji dönüşümü talep eden tweet gönder:

Kentimiz ve geleceğimiz için, gücünü güneş ve rüzgardan alan enerji dönüşümü talep ediyoruz @belediye. 30 Büyükşehir Belediyesine çağrı: Yenilenebilir enerji dönüşümü, hemen şimdi! Kampanyayı incelemek için tıkla: sitelinki

Belediyene ulaş

Belediyenden doğrudan randevu alıp, yerel yönetimlerin nasıl enerji dönüşümü sağlayabileceklerini anlatan “Enerji dönüşümünde belediyelerin rolü: 6 fayda, 6 adım” bilgi notunu belediyene iletebilirsin. Böylece stratejik planlama dönemiyle ilgili taleplerini doğrudan yetkililere ulaştırabilirsin. Büyükşehir belediyelerinin çevre ile iklim değişikliği müdürlükleri bu konuda doğru adres olacaktır.


Soruların mı var?

Kampanya dahilinde soruların için bize ulaş.

Bize ulaş