Yazılar: Sayfa 106

UNESCO’dan Ne İstiyoruz?

UNESCO’dan Ne İstiyoruz?

UNESCO 1963 yılından beri ortak mirasların korunmasından sorumludur. Bu yüzden de kültürel mirasları koruması için harekete geçmesini istiyoruz. Geleceğe bırakacağımız miras kömür ve diğer fosil yakıtların tahribatı olmamalı. Bu yüzden geleceğe doğru adım atarken ortak mirasımızdan da

Yenilenebilir Enerji İçin Bir Rekor Yılı Daha

Yenilenebilir Enerji İçin Bir Rekor Yılı Daha: Daha az para harcamak için daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesi

%23 daha az yatırımla, rekor kurulum yapıldı, 167 GW kapasite sisteme eklendi (241,6 milyar dolar).
REN21 en geniş kapsamlı yıllık yenilenebilir enerji değerlendirmesi …