Hikayelerin bizlerde empati geliştirme ve bizleri eyleme geçmeyi teşvik etme gücü vardır. Bunun için, iklim kriziyle karşı karşıya kalmış şu hâlimizde, iklim hikayeciliği her zamankinden daha önemli. 

Ama en sık işittiğimiz iklim hikayelerine ABD ve Avrupa’dan birkaç yüksek ses hakim; dünyanın her tarafından insanların gerçek iklim tecrübelerini göz önünde bulundurmaktan uzaklar. Bu hikayeler ise tahminlerde bulunan bilimin ve politikaların anlaması zor lisanıyla anlatılıyor ve insanlar iklim krizinin ilerideki bir tehdit olduğunu düşüne kalıyorlar. 

Ancak iklim krizinin etkileri küresel ve şu anda gerçekleşmekte. 

İklim gerçekliklerini etkin bir şekilde nakledebilmek ve kalıcı eylem yaratabilmek için insanı merkeze alan iklim hikayeleri anlatabilmeliyiz. Şahsi iklim hikayelerinin gücüne dair çok sayıda araştırma var. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) temel ilkeleri bile etkin iklim iletişimi ve angajmanı için “insani bir hikaye” anlatmayı içeriyor .  

 

Tabii ki, ortada tek bir iklim hikayesi diye bir şey yok – her yerden hikayeciliğe ihtiyacımız var ki iklim meselelerinin dünyanın dört bir yanında neden önemli olduğunu görebilelim ve iklim değişikliğinin ve iklim eylemliliğinin oradaki bireyler ve parçası oldukları topluluklar için ne anlama geldiği hakkında konuşabilelim. 

Yeni sitemiz İklim Hikayeleri Portalı, tam da bu ihtiyaçtan yola çıktı

İklim Hikayeleri Portalını Ziyaret Et

Yeni yayına giren İklim Hikayeleri Portalımız, iklim hareketinin her köşesinden krizin hakikatlerine dair hikayeler içeriyor, inşa etmemiz gereken dünyayı ve oraya nasıl varacağımızı anlatıyor. 

Yerelde hepimizin yüz yüze kaldığı iklim hakikatlerini güçlü bir şekilde yansıtmak için dünyanın her yerinden sesleri ve hikayeleri öne çıkarmaya gerçek anlamda inanıyoruz. Felaketlerin etkilerinden mücadelelere, ön saf toplulukların anlatılmamış, hatta göz ardı edilmiş hikayelerine ışık tutmalıyız.  

Portal aracılığıyla aynı zamanda hikaye anlatıcılarını, hikayelerini ağlarına ve topluluklarına ulaştırmalarında desteklemek, diyalog başlatmalarına ve iklim için daha güçlü bir taban hareketinin oluşmasına yardımcı olmak istiyoruz. Herkes için adil, eşitlikçi ve müreffeh bir dünyayı bu hareketle kurabiliriz. 

İklim Hikayeleri Portalı her beceri seviyesinden hikayecinin, her anlatı aracıyla, her dilde içeriğine açık. Portal’a nasıl içerik önereceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için öneri çerçevemize göz atın. Şayet Türkçe desteğe ihtiyaç duyarsanız bize turkiye@350.org adresimizden ulaşabilirsin. 

İklim Hikayeleri Portalını Ziyaret Et