#KömürünTemiziOlmaz

"Temiz kömür", çıkarılan kömürün enerjiye dönüştürülmesi sürecinde farklı teknolojik ekipmanların kullanılmasıyla kömürün "temizlenmesini" ve çevreye olan etkilerini azaltma iddiasında bulunan bir safsatadan ibaret.

Yani aslında kömürün başına "temiz" getirdiğinizde madenden çıkardığınız kömür birden bire temizlenmiyor. Enerjiye dönüştürülmesi için termik santrallerde kullanılırken gaz yıkama veya karbon yakalama gibi bir dizi tartışmalı işlemden geçirilmesi gerekiyor. Bahsi geçen işlemlerin hiçbiri kömürü tamamen “temizlemediği” gibi, kömürün santrale gelene kadar olan yolculuğundan (çıkarılması, işlenmesi, nakliyesi) kaynaklı kirlilik, toplumsal ve çevresel maliyetlerde bir değişiklik yaratmıyor. Bu çerçevede kömürün temiz olabileceği algısını uyandıran "temiz kömür" söylemi, kömür lobisi tarafından kömürün insan sağlığına, doğaya, iklime bıraktığı tahribatı gizlemek için sık sık kullanılıyor.

Kömürün temizi olmayacağını gösteren önemli bulgular:

  • Türkiye’deki kömürlü termik santraller tüm çevre yatırımlarını gerçekleştirseler dahi 102 bin erken ölüme sebep olacaklar.
  • İskenderun Körfezi’ndeki üç santral, toz filtresi ve kükürt arıtma sistemleri bulunmasına rağmen bugüne kadar 4.717 erken ölüme neden oldu.
  • Adana’da inşaatı tamamlanan ve ithal kömürle çalışan Hunutlu termik santralinin, çevreyi daha az kirletsin diye değiştirilen bacası, kirliliği daha uzağa taşıyor ve PM2,5 değerini artırıyor.
  • Kömürden elektrik üretiminde filtreler cıvayı tutamıyor. Uzun dönemli etkisi kanıtlanmış olan cıva yüzünden Türkiye’de her yıl 3 bin erken doğum gerçekleşiyor ve çocuklarda IQ kaybı yaşanmasına sebep oluyor.
  • Kömür lobisi tarafından önem atfedilen “karbon yakalama ve depolama teknolojisi” (Carbon Capture and Storage - CCS) pahalı, enerji yoğun ve kanıtlanmış olmaktan uzak. 2020’de yayınlanan bir araştırma CCS projelerinin %80’inden fazlasının başarısız olduğunu gösteriyor. Ayrıca teknolojinin kendisi de ciddi boyutlarda enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bir santralin CCS kullanarak enerji üretmesi için daha fazla fosil yakıtın çıkarılması, taşınması ve yakılması gerekiyor.

Havası temiz bir Türkiye, nefes alan bir yeryüzü için yanlış çözümlerle vakit kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye kömür yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak hem iklim dostu, sağlıklı bir geleceği inşa edebilir hem de 2030 yılına kadar GSYH’sini yılda 8 milyar dolar daha artırabilir ve 300 bini aşkın yeni iş yaratabilir.

Sen de paylaş

Aşağıdaki mesajlara tıkla yaşanabilir bir yeryüzü için #KömürünTemiziOlmaz diyenlere destek ver: