Yazılar: Sayfa 3

Bilim konuştu: İlerlemenin tek yolu, iklim adaleti

Küresel çapta on binlerce bilimsel araştırmacıdan iklim kriziyle ilgili dünyanın elindeki bilgilerin toplandığı, BM’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir forum olan Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 20 Mart’ta görüşünü dile getirdi. 6. Sentez Raporu’nun yayınlanmasıyla, bir döngü sona eriyor ve adalet

Bilime kulak verin: Açıklamalarıyla 10 iklim terimi

Salımlar

Günün sonunda, iklim krizi salımlara indirgeniyor. İklim bilimcileri salımlardan bahsettiğinde, küresel ısınmadan ve dolayısıyla iklim krizinden sorumlu olan, sera gazı salımlarına atıfta bulunuyorlar. Emisyonlar çoğunlukla fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanır ve bunlar CO2 (küresel ısınmaya en büyük katkı sağlayan) ve

Bunu Fosil Yakıtlar Yaptı: Sıcak hava dalgaları

Sıcak hava dalgası nedir?

Sıcak. Çok sıcak. Olması gerekenden daha sıcak. Çok uzun süreli değil, sadece birkaç gün ya da hafta, ama herkes sıcak hava dalgasını hissediyor ve herkes ondan bahsediyor. Sıcak hava dalgasına, kasırgalarda olduğu gibi süslü isimler vermiyoruz …