Yazılar: Sayfa 3

İklim Krizine Karşı Kuzey Ormanları’nı #MuhafazaEt!

Marmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyı kuşağı boyunca batıda Istranca Dağları’ndan doğuda Melen Havzası’na kadar uzanan kadim Kuzey Ormanları, kentleşme baskısıyla, enerji projeleriyle ve mega projelerle uzun süredir tehdit altında. İstanbul’un doğal sınırlarını aşarak çeperlerinde ve hatta ötesinde kalan ekolojik alanlara doğru

İklim Acil Durumu ve Kentlerin Önemi

Yazar: Baran Alp Uncu

İklim acil durumunun ilanı, yaşanan iklim krizinin ciddiyetinin ve aciliyetinin siyasi alandaki karar alıcılara resmi olarak kabul ettirilmesi ve yerel/ulusal hükümetlerin ve meclislerin iklim krizine karşı önlemleri bir an önce alması için taahhüt vermeleri anlamına geliyor. 


FacebookTwitter