Yazılar: Sayfa 3

Biyoçeşitliliği Korumak için Fosil Yakıtlardan Kurtul

Yazar: Baran Alp Uncu 

İklim krizi doğal yaşam alanlarının, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin kaybını hızlandırıyor. Aynı zamanda karbon yutaklarını da kaybediyoruz ve bu kayıp iklim krizini de derinleştiriyor. Hali hazırda kendi kendini besleyerek büyüyen bu sorun fosil yakıtların çıkarılması ve

Yeni araştırma: Krizden çıkış için iklim dostu iyileşme mümkün

Potansiyel COVID-19 ekonomik iyileştirme programlarını değerlendiren çalışma, ekonomi ve çevre hedeflerinin bir arada yürütülmesinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki altı ay boyunca bu mekanizmaların yönü, büyük ölçüde, küresel ısınmanın en olumsuz etkilerinden kaçınmanın mümkün olup olmadığını belirleyecek. Dün yayınlanan araştırma, …


FacebookTwitter