Yazılar: Sayfa 5

Borsanın devleri iklim için ne yapıyor?

 

Raporda, Borsa İstanbul’da işlem gören, hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin oluşturduğu BIST 30’da yer alan bankacılık harici 25 şirketin iklim değişikliğine yaklaşımı beş kriterde değerlendirildi: Fosil yakıt varlıkları/yatırımları, Temiz enerji yatırımları, “Net Sıfır”, …

BM iklim konferansı COP27’nin ardından umutlu olmak için üç neden

Son iki haftadır Mısır’da, BM iklim konferansında (COP27) dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla birlikte iklim adaleti için mücadele ediyorum.

Pazar günü, COP27’deki dünya liderleri nihai sonuçları açıkladı. Çabalarımıza rağmen, bu anlaşmalar tüm fosil yakıtların hızlı, adil ve hakkaniyetli bir …

Türkiye’nin yeni iklim hedefi, emisyonları azaltmak yerine artırıyor

Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sunduğu “yüzde 41 artıştan  azaltım” hedefini değerlendiren sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile gençlik hareketleri açıklanan hedefin “artıştan azaltım” olması nedeniyle, sera gazı emisyonlarını azaltmak yerine artıracağına dikkat çekti.  Yapılan açıklamaya göre

Enflasyon ve ekonomik durgunluğun ardında fosil yakıtlar var

Gezegenimizi mahveden iklim etkilerinin fosil yakıt sanayiinden kaynaklandığını biliyoruz. Hidrokarbonların yakılmasından kâr etmek üzere tasarlanmış tüm bu sistem, kuraklıklardan tropik kasırgalara küresel ısınmanın en kötü etkilerinden sorumlu. Fosil yakıtlar insanların hayatlarını birçok şekilde etkiliyor, ve işte size bir tanesi daha: