Yazılar: Sayfa 2

İklim adaleti göçmen adaleti demektir

Bu 3 dakikalık videoda Cheikh Fadel Wade, bizi Senegal kıyı şeridinde bulunan memleketi Bargny’ye götürüyor. Bargny, iklim değişikliği kaynaklı kıyı erozyonunu, denizlerin yükselmesini ve kuraklığın etkilerini şimdiden hisseden bir balıkçı topluluğu. Balıkçılıktangeçimini sağlayan bu topluluğun seçenekleri gün geçtikçe daha da …

4. Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı Milas’ta Gerçekleşti

Bütün dünyada kentler ve yerel yönetimler, hem insanların yaşam alanlarını belirlerken, hem de yaşam kalitesini arttırmak için daha büyük sorumluluklar alıyor. Türkiye’de de birçok belediye ve yerel girişim, yenilenebilir enerji yatırımları ile karbon salınımını azaltmak ve kentleri daha yaşanır kılmak

Bizim yaşama hakkımız yok mu?

Halkın projeyi istemediği net ve kararlı biçimde ifade edildi ve tutanağa bağlatıldı.

Yöre halkı, santralin ve santrali besleyen kömür ocaklarının bölgede yarattığı sağlık etkileri, ekolojik ve ekonomik yıkımın yaşanarak bilindiği, buna rağmen ÇED sürecinin olumlu raporlarla sonuçlandığı, bunun da gerçeklere


FacebookTwitter