Yazılar: Sayfa 4

Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve seller gibi son zamanda yaşanan aşırı hava olayları iklim değişİkliği ile ilişkilendirildi

Bugün Amerika Meteoroloji Derneği Bülteni BAMS’de (Bulletin of American Meteorology) yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Düzlükleri ve Batı Afrika’da yaşanan kuralık, Güney Amerika, Çin ve Bangladeş’teki seller ve Çin ve Akdeniz’de görülen …

İklim Davaları Hızla Artıyor: Altı İklim Davasını Temsil Eden Davacı, Avukat ve Kampanyacılar COP24’te

Dünyada mahkemeye taşınan iklim davaları sayısında büyük artış kaydedildi. Halihazırda dünyada 1000’in üzerinde iklim değişikliği davası olduğu tahmin ediliyor.

Bu davaların arasında, 2015’te Hollanda hükümetine açılan ve mahkemenin Hollanda’nın 2020’ye kadar emisyonlarını önemli oranda azaltmasına karar verdiği ve bir dönüm …

Aliağa’da termik santrale karşı 3. kez zafer ve Sisifos’un azmi

1989’dan beri fosil yakıtlara karşı mücadele eden Aliağalılar, 2010’dan itibaren de İzdemir termik santraline karşı mücadele veriyorlar. 8 sene içinde İzdemir termik santrali için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararları, bölgede yaşamı savunanların uzun soluklu mücadelesi sayesinde her seferinde


FacebookTwitter