Yazılar: Sayfa 4

Afete dirençli kentler güneş enerjisini de kapsamalı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir araya gelen WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Greenpeace Akdeniz, Ekosfer, Yeşil Düşünce Derneği, Yuva Derneği, Ege Orman Vakfı, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), İklim için 350 ve …

Bilim konuştu: İlerlemenin tek yolu, iklim adaleti

Küresel çapta on binlerce bilimsel araştırmacıdan iklim kriziyle ilgili dünyanın elindeki bilgilerin toplandığı, BM’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir forum olan Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 20 Mart’ta görüşünü dile getirdi. 6. Sentez Raporu’nun yayınlanmasıyla, bir döngü sona eriyor ve adalet

Bilime kulak verin: Açıklamalarıyla 10 iklim terimi

Salımlar

Günün sonunda, iklim krizi salımlara indirgeniyor. İklim bilimcileri salımlardan bahsettiğinde, küresel ısınmadan ve dolayısıyla iklim krizinden sorumlu olan, sera gazı salımlarına atıfta bulunuyorlar. Emisyonlar çoğunlukla fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanır ve bunlar CO2 (küresel ısınmaya en büyük katkı sağlayan) ve