Yazılar: Sayfa 4

Fosilsiz Postası #2: Normal Krizin Kendisi

Koronavirüs krizi ile ilgili kısıtlamalar yavaş yavaş esnerken bir kısmımız dostlarına, ailesine doyasıya sarılacağı anı iple çekiyor. Ancak bir çoğumuz hala kriz kaynaklı sorunlarla karşı karşıya. Hasta sayıları artış hızında azalma olsa da kriz hala yanı başımızda ve sağlığımızı, toplumsal …

Biyoçeşitliliği Korumak için Fosil Yakıtlardan Kurtul

Yazar: Baran Alp Uncu 

İklim krizi doğal yaşam alanlarının, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin kaybını hızlandırıyor. Aynı zamanda karbon yutaklarını da kaybediyoruz ve bu kayıp iklim krizini de derinleştiriyor. Hali hazırda kendi kendini besleyerek büyüyen bu sorun fosil yakıtların çıkarılması ve


FacebookTwitter