Bartınlılar’ın, 3000 yıllık geçmişiyle UNESCO Geçici Miras Listesi’nde olan Amasra’nın geçmişini, bugününü, geleceğini korumak için verdiği mücadele zaferle sonuçlandı. Hatırlanacağı gibi Hattat Holding’in bölgede yapmak istediği Hema termik santraline karşı on yıla yaklaşan süredir mücadele eden Bartın Platformu öncülüğünde 193 bin nüfuslu kentte 42 bin ÇED itiraz dilekçesi toplanmış, 2019 Bartınlı’nın imzasıyla Zonguldak İdare Mahkemesi’ne ÇED iptal davası açılmıştı. 16 Nisan 2018’de gerçekleşen duruşma ardından mahkeme Bartın Platformu’nun itirazını reddetmişti ancak Bartınlılar “mücadeleye devam!” diyerek mahkeme kararını Danıştay’a taşımıştı. Dün gece kamuoyuyla paylaşılan Danıştay kararı, mücadeleyi yıllardır bırakmayan Bartınlılar’ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Danıştay 14. Dairesi kararıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın termik santral için verdiği ÇED olumlu kararı bozuldu.

Danıştay: “Kümülatif etkiye dikkat edilmedi”

Danıştay 14. Dairesi’nin oy birliği ile verdiği kararda, “Kömür Hazırlama Tesisi Projesi ile Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi’nin ve Hema Limanı projesinin entegre proje niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin de ona göre belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde, projenin parçalara ayrıldığı dikkate alındığında Kömür Hazırlama Tesisi ve Hema Limanı projesinden ayrı olarak verilen dava konusu Hema Elektrik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesiyle ilgili ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” denildi. Termik santral, ve santrale eklemlenen projelerin bırakacağı kümülatif etkiye dikkat çeken karar, böylece Zonguldak İdare Mahkemesi’nin 20 Nisan 2018 günü verdiği kararın bozulması yönünde karar verdi.

Bartın Platformu bugün açıklama gerçekleşetirecek

120 sivil toplum kuruluşu ve bir çok belediyeden oluşan, termik santrale karşı Bartınlılar’ın desteğini alarak kampanyalar ve onlarca eylem düzenleyen Bartın Platformu kazanılan zafer hakkında Amasra Kültür Park’ta bugün (22 Şubat) 12.00’da bir basın açıklaması gerçekleştirecek.  Bizler de tüm hukuksuzluklara, zorluklara karşı bir arada kenetlenerek duran, davalarına sahip çıkan Bartınlılar’ı can-ı gönülden kutluyoruz. Kazanılan zafer, sadece Bartın’a, cennet Amasra’ya nefes aldırmadı, aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında iklim için, yaşam için mücadele edenlerin de mücadele azmin perçinledi. Bir arada ses vermeye devam!

Bartın Platformu’nu sosyal medya hesaplarından takip etmek için:Facebook / Twitter

Bartın Platformu’nun mücadelesini platform Yürütme Kurulu üyesi Erdoğan Atmış’tan dinlemek için: