Bartınlılar, 3000 yıllık geçmişi olan Amasra’nın geçmişini, bugününü, geleceğini korumak için mücadeleye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Hattat Holding’in bölgede yapmak istediği Hema termik santraline karşı Bartın Platformu öncülüğünde onbinlerce ÇED itiraz dilekçesi toplanmış, 2019 Bartınlı’nın imzasıyla Zonguldak İdare Mahkemesi’ne ÇED iptal davası açılmıştı. 16 Nisan 2018’de gerçekleşen duruşmanın kararı açıklandı. Mahkemenin Bartın Platformu’nun taleplerine “red” kararı vermesi yaşam savunucularını hayal kırıklığına uğratsa da Bartın Platformu sonuna kadar mücadelede kararlı.

Zonguldak İdare Mahkemesi, Bartın Platformu’nun termik santrale karşı olan itirazlarını reddetmesinin yanı sıra ithal kömür için Gömü Köyü’ne Hema Limanı projesine verilen ÇED olumlu kararı iptali istemi ve 1/25 bin ölçekli Zonguldak Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliklerin iptali için açılan davayı da reddetti.  

Dün konuyla ilgili Bartın Belediyesi Cep Sineması’nda basın açıklaması yapan Bartın Platformu avukatları Engin Uzun ve Berkay Dal yaşanan süreç hakkında bilgi verdi, kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde temyize götüreceklerini söylediler. Avukatların açıklamaları ardından Bartın Platformu adına Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın “Amasra’yı ve Geleceğimizi Korumak İçin Mücadelemiz Sonuna Kadar Sürecek” diyerek bir açıklama gerçekleştirdi. Daha önce Bartın – Amasra halkının tepkisiyle 5 kez iptal edilmiş olan termik santral dosyasının tekrar açılmasının ve gerekli tüm izinlerin siyasi baskılarla alındığını belirten Akın, mahkemenin bilimsel verileri incelemediğini ve Bartın Platformu avukatlarının usul ve esas yönünden yaptıkları itirazları dikkate almadığını belirtti. Termik santralin yapılması halinde bölgeye vereceği zararları 18 maddede özetleyen Cemal Akın, santralin yapılmasının başta Küre Dağları Milli Parkı olmak üzere bölge ekosistemine ağır tahribat bırakacağını, iklim değişikliğini hızlandıracağını, projenin enerjide dışa bağımlılığı arttıracağını ve ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını vurguladı. Konuşmasını “Amasra hiçbir şirkete peşkeş çektirilmeyecek kadar değerlidir. Amasra’yı termik santraline kurban etmeyeceğiz.” diyerek noktalayan belediye başkanı, böylece “mücadeleye devam!” mesajı da vermiş oldu.

 

Bartın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

Amasra’yı ve Geleceğimizi Korumak İçin Mücadelemiz Sonuna Kadar Sürecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ekim 2016 tarihinde Amasra Gömü Köyü’nde yapılmak istenen Hema Termik Santrali için ÇED olumlu kararı vermişti. Bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için 2019 davacı ile Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava açmıştık. Süreç içinde mahkeme yürütmeyi durdurma isteğimizi kabul etmemiş ve sahada bilirkişi keşfi yapılmasına karar vermişti. Bilirkişi Heyeti, bir üyesi hariç geri kalan 6 üyesiyle Hema Termik Santrali “ÇED olumlu kararının” kamu yararı gerekçesiyle doğru olduğunu savunan bir bilirkişi raporu vermişti.

16 Nisan 2018 günü Zonguldak’ta yapılan duruşmaya Bartın’dan giden 500’ü aşkın davacıyla katılmış ve Amasra’da termik santral yapılmasının hiçbir yarar getirmeyeceğini, aksine Bartın ekonomisine ve çevresine, insan sağlığına çeşitli zararları olacağını belgeleriyle ortaya koymuş, onaylanmış olan ÇED raporu ve bilirkişi raporunun eksikliklerini tek tek sıralamıştık. ÇED olumlu kararının hem usul yönünden, hem de esas yönünden iptal edilmesini istemiştik. Ne yazık ki Zonguldak İdare Mahkemesi ortaya koyduğumuz bu verileri ve Bartın-Amasra halkının isyanını göz ardı ederek Hema Termik Santrali ÇED olumlu kararını iptal isteğimizi kabul etmemiş ve başvurumuz hakkında ret kararı vermiştir. Aynı mahkeme Gömü köyünde yapılmak istenen Hema Limanı ÇED olumlu kararı ve 1/25 bin ölçekli Zonguldak Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliklerin iptali için açtığımız davaları da reddetmiştir.

Ne yazık ki bakanlıktan sonra, mahkeme de Bartın Platformu tarafından ortaya konulan bilimsel verileri yeterince incelememiş, avukatlarımızın usul ve esas yönünden yapmış olduğu itirazları dikkate almamıştır. Daha önce Bartın-Amasra halkının tepkisi nedeniyle 5 kez iptal edilmiş olan veya bakanlığın dolaplarında bekletilen termik santral dosyaları, Ekim 2016 tarihinden sonra raflardan indirilmiş ve termik santral için gereken bütün izinler kısa süre içinde siyasi baskılar sonucu verilmiştir. Termik santral yapımının önünü açan bu kararlarla; hem siyaset, hem bürokrasi, hem de mahkeme Bartın ve Amasra halkını ve doğasını aşağıdaki tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır:

Termik santral;

 1. Bartın ilinin ekonomik yapısının bozulmasına neden olacaktır.
 2. Yabancı ortak, yabancı sermaye, yabancı teknoloji, ithal kömür ve yabancı işçiye bağımlı olan bu proje enerjide dışa bağımlılığı artıracaktır.
 3. Türkiye’nin ilk PANParks Sertifikalı milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı’nı tehdit altında bırakacaktır,
 4. Unesco Geçici Miras listesine girmiş olan Amasra’nın bu niteliğini ortadan kaldıracaktır,
 5. Tarlaağzı ve Gömü Köyleri ile diğer yakın yerleşimlerin boşaltılmasına neden olacaktır
 6. Karasu, Güzelcehisar, Saraylı, Gürgenpınarı gibi seracılık, çilek ve fındık tarımı yapan köylerdeki tarımsal üretimini tehdit edecektir,
 7. İnkumu, Amasra, Güzelcehisar, Çakraz ve diğer kıyı yerleşimlerindeki turizm etkinliklerini tehdit edecektir,
 8. Denize boşaltılacak soğutma suyuyla deniz ekosistemine ciddi zararlar verecektir,
 9. Deniz ekosisteminin zarar görmesi yöredeki balıkçılık etkinliklerinin zarar görmesine neden olacaktır,
 10. Bu nedenlerle tarım, turizm, balıkçılık, ormancılık vb. sektörlerde istihdam kaybı yaratacaktır,
 11. Bartın’ın içme suyunu sağlayan “Kavşak Suyu Havzası”na zarar verecek, yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun bedava temin ettiği içme suyunu tehlikeye sokacaktır,
 12. Havaya bırakacağı gaz ve toz nedeniyle hava, toprak ve su kirliliğini arttıracaktır,
 13. Asit yağışlarını artıracaktır,
 14.  Küresel İklim Değişikliğini arttıracaktır,
 15. “Enversiyon”un şiddetini arttırarak ölümcül sonuçlar doğuracaktır,
 16. Yöredeki endemik ve nesli tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türlerine zarar verecektir,
 17. İnsan sağlığı üzerindeki bronşite, amfizeme, akut ve kronik akciğer hastalıklarına ve damar hastalıkları gibi etkilere neden olacak, toplumun psikolojik sağlığına zarar verecek, yaşam kalitesini düşürecektir
 18. Termik santral ve kül depolama alanı için yüzlerce hektarlık doğal orman ekosisteminin ortadan kaldırılacak ve yüz binlerce ağacın kesilmesine neden olacaktır,

Bartın-Amasra halkına şunu ifade etmek istiyoruz. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Amasra’da yapılmak istenen termik santrali engelleyecek hukuki seçeneklere sahibiz. Bartın Belediyesi’nin Kavşak Suyu özelinde termik santrale karşı açtığı dava Zonguldak İdare Mahkemesi’nde sürüyor.  Bartın Platformu olarak ayrıca Zonguldak İdare Mahkemesi’nin üç ayrı dava hakkında verdiği ret kararlarına üst mahkemelerde itiraz edeceğiz. Bu davaların Bölge İstinaf Mahkemesi’nde ve Danıştay’da takipçisi olacağız. Avukatlarımız itiraz dilekçelerini yazmaya başladılar bile. Sizden isteğimiz bu olumsuz gelişmeler karşısında moralinizi bozmamanız ve mücadelemizde şu ana kadar olduğu gibi bizimle birlikte hareket etmeye devam etmenizdir. Amasra hiçbir şirkete peşkeş çektirilmeyecek kadar değerlidir. Amasra’yı termik santraline kurban etmeyeceğiz.

BARTIN PLATFORMU

24.05.2018

****