COVID – 19 artık küresel bir salgınıü ve biz de senin gibi sevdiklerimiz ve topluluklarımız için kaygılıyız.

Tüm 350.org ekibi olarak sana bu zor zamanlarda dayanıklılık diliyoruz ve dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Zira bunlar, bu yeni krizi de aşmak için ihtiyacımız olanlar. COVID 19’la mücadele ederken hepimiz ilgiyi, haysiyetli yaşamı ve korunmayı hak ediyoruz ve biliyoruz ki koronavirüs, yaşlılar, bağışıklığı zayıf durumda olanlar, göçmenler, engelliler, gibi hali hazırda kırılgan durumdaki topluluklar için hayati tehlike barındırıyor.

Filipinler’in Manila kentinde salgından dolayı tecrit altında olan bir meslektaşım bu zor zamanlarda değer vermemiz gereken hakikati çok güzel özetliyor:

Toplumsal dayanışma sosyal mesafe kadar önemlidir

Paylaşma kültürü, istiflemenin en önemli panzehiridir.

Topluluklarımız koronavirüsten daha güçlüdür.

– Chuck Baclagon, 350.org Asya

350.org ne yapıyor?

Salgın karşısında 350.org’nin şu andaki ana odak noktası, geçtiğimiz on yıl içinde hareketlerle bir arada çalışmaktan gelen deneyimlerimizi ve kaynaklarımızı paylaşmak. Herşeyden önce, insanların bir araya gelmeleri ve birbirleriyle dayanışmaları için yaratıcı yollar bulmalarına ve dirençli topluluklar oluşturmalarına destek olmak istiyoruz. 

KRİZ ZAMANLARINDA TOPLUMSAL  DAYANIŞMA

Aynı zamanda, karar alıcıların koronavirüs kriziyle baş ederken diğer krizleri de derinleştirmemesini sağlamak için omuzdaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Eşitsizlikleri artıracak ve iklim çöküşüne yol açacak şirketleri kurtarma paketlerinin gündeme geldiğini görmek istemiyoruz.

Geçtiğimiz hafta durumun bu noktaya geleceğini kim tahmin edebilirdi? Etrafımızdeki her şey hızlı bir şekilde değişirken biz de olabildiğince hızlı uyum sağlamaya çalışıyoruz.

350’de adil ve toplum – merkezli bir gelecek için tüm yaratıcı gücümüzü kullanarak mücadele zamanı olduğuna inanıyoruz. Ancak bu, sokaklarda protestolar gerçekleştirme zamanı veya kamusal alanda etkinlikler, yürüyüşler düzenleme zamanı değil.

Adil bir dünya için bir araya gelmenin farklı yolları da var. Daha fazlası için buraya tıkla ve sen de bizle kendi fikirlerini paylaş.

Şimdi bir araya gelmenin yollarını bulma, farklılıklarımızla müşterekte buluşma ve arzuladığımız dünya için birbirimize sahip çıkma zamanı.

Kendine ve başkalarına iyi bak, dirençli ol.

Dayanışmayla,

May ve tüm 350.org ekibi

Hamiş: Koronavirüse verdiğimiz tepki gibi iklim krizine tepki versek ne olurdu? İklim çöküşüne karşı hızlı, eşgüdümlü ve kolektif bir tepki neye benzerdi? Buraya tıklayarak ulaşabileceğin söyleşide bu sorulara değindim.