Anadolu’nun en verimli ovalarından Alpu’ya yapılmak istenen termik santral projesi için bugün Resmi Gazete’de acele kamulaştırma kararı yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararına göre termik santralin inşası amacıyla bazı taşınmazların Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından acele kamulaştırılacağı ilan edildi. Karara göre Tepebaşı ilçesinde 1125 hektarda Beyazaltın (Sepetçi) ve Margı mahallelerinde 325 parselin acele kamulaştırılması söz konusu.

Acele kamulaştırılacak alan 1100 futbol sahası büyüklüğünde!

Yaklaşık olarak 1100 futbol sahası büyüklüğü anlamına gelen acele kamulaştırmaya temiz hava, temiz su, temiz toprak isteyen yaşam savunucuları ve Eskişehirliler tepkili. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da verdiği demeçte Eskişehir Barosu, Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi ile birlikte açtıkları çok sayıda dava bulunduğunu belirtti, bu davalar sonuçlanmadan alınan acele kamulaştırma kararının yanlış olduğunu söyledi. Ataç, ayrıca termik santral projesinin bölgedeki tarım ve hayvancılığın çok kalitesiz bir kömür (linyit) için yok edilmesi anlamına geldiğini bir kez daha vurgulayarak “Bu kömürün kalorisi az, dumanı, isi, zehiri çok. Santralde 7 milyon ton kömür yanacak ve Eskişehir’in evlerinde kullanılan miktarda su kullanılacak” dedi.

Son gelişmeler neler?

  • Haftabaşında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Alpu Ovası’na yapılmak istenen termik santralin ihalesini 3. kez ertelemişti. 15 Ağustos’a ertelenen ihale, termik santrale karşı mücadele edenleri sevindirmişti.
  • Termik santrale kömür sağlaması planlanan Sevinç Kömür Ocağı’na valilik tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptali için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava da yaşamı savunanların lehine sonuçlanmıştı.

Alpu Ovası neden önemli?

Termik santral yapılmak istenen Alpu Ovası, buğday, arpa, nohut, yulaf, şekerpancarı üretiminin yüksek olduğu, hayvancılığın geliştiği verimli ovalardan. Toplam tarım arazisi 447 bin 170 dekar olan Alpu Ovası’nın 329 bin dekarında ekim yapılırken 6 bin 130 dekarlık alanda sebzecilik, 1466 dekarlık alanda ise meyvecilik yapılıyor. Toprak Koruma Kurulu ise Ocak 2018’de bu verimli ovayı tarım alanı statüsünden çıkardı (daha fazla bilgi için bakınız: Çivi çaklılamayacak Alpu Ovası’na termik santral yapılacak)

Acele kamulaştırma nedir? 

Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre; savaş, doğal afet gibi olağanüstü durumlarda kamulaştırma yapılmak istenen taşınmaz hakkında bilirkişi tarafından bedel tespitinin yapılması dışındaki tüm işlemler sonradan yapılmak üzere acele kamulaştırma kararı verilebilir. Acele kamulaştırma için olağanüstü bir durum gerekirken özellikle son dönemde başta enerji projeleri olmak üzere kentsel dönüşüm, ulaşım projeleri ve mega projeler için bu yöntem sık sık uygulanıyor. Son olarak olarak Tekirdağ’da yapılmak istenen termik santral projesi için de Bakanlar Kurulu tarafından acele kamulaştırma kararı alınmış, Danıştay kararı durdurmuştu.