8 Ekim’de Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, şayet bildiğimiz anlamda yaşamı devam ettirmek istiyorsak fosil yakıtlara dayalı sistemimizi bir an önce dönüştürmemiz gerektiğinin altını basa basa çizen 1,5°C Özel Raporu’nu yayımladı. Bu raporun kamuoyuyla paylaşılmasından  tam bir hafta sonra, 15 Ekim Pazartesi Aliağa’da bulunan İzdemir termik santraline karşı İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde yaşam savunucularının açtığı dava gerçekleşecek. Halihazırda petrokimya, demir-çelik, lgp dolum, kağıt, yağ, yem , gübre gemi söküm, akaryakıt ve gaz dolum, atık geri kazanım, doğalgazlı termik santral tesisleri, bazalt ocakları, ithal hurda ve kömür depoları gibi yoğun kirletici baskısı altında olan Aliağa tek bir yeni kirleticiyi kaldıracak durumda değil. Buna rağmen İzdemir Termik Santrali, 2010’dan beri süren aleyhine sonuçlanan hukuksal kararlara aldırış etmiyor, santral hakkında dava olmasına rağmen bacası tütmeye devam ediyor.

Aliağalılar, Foçalılar, yaşamı savunanlar; 15 Ekim Pazartesi herkesi Aliağa için gezegenimiz için ses vermeye davet ediyor. İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde 14.30’da gerçekleşecek davaya Foça’dan katılmak isteyenler için saat 12.00’de biri Foça pazar yeri diğeri Yenifoça Karadut Kafe önü olmak üzere 2 araç kalkacak.

Aliağa’da davası devam ederken bacası tüten 350 MW’lik İzdemir Termik Santrali’nin bir yıl içinde yaşam üzerinde bıraktığı tahribat:

– Atmosfere salınan 2,5 milyon ton CO2

– Yakılan 1.060 milyon ton kömür

– Çevreye salınan150 bin ton kömür külü

– Kül barajlarında depolanan 160 bin ton kömür külü

– Denizden çekilen 400 bin m3 su

– Hayatlı deresine geri bırakılan 160 bin m3 su

Aliağa’nın 30 senelik mücadelesini okumak için tıklayın

İzdemir Termik Santrali ve hukuksal mücadele

İzmir Demirçelik San. A.Ş.’nin mülkiyetinde olan alan üzerine ithal kömüre dayalı pulvarize kazan teknolojisi ile 350 MW kurulu güçte İzmir Demirçelik A.Ş. ile İzdemir Enerji Santrali- II’nin inşa edilmesi ve işletilmesi planlanan proje ile ilgili olarak verilen 17.06.2010 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı”nın iptali davası devam ederken termik santralin inşaatı tamamlandı ve faaliyete başladı.Uzun süren yargılama sonunda Mahkeme 16.12.2016 tarihli kararı ile ÇED olumlu belgesini hukuka uygun bulmadı ve iptal etti. Ancak mahkeme kararı da fayda etmedi, mahkeme kararının uygulanması için gereken azami süre olan 30 gün içinde 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak 22.03.2017 tarihinde termik santral için yeniden ÇED olumlu belgesi verildi. İlk davanın kararı Danıştayca onandı ve kesinleşti. İkinci dava devam ediyor, termik santral de çalışmaya devam ediyor. 15 Ekim Pazartesi gerçekleşecek davanın bilirkişi raporu ise halihazırda yoğun kirleticileri bulunan bölgede yeni termik santral kurulmaması gerektiğini belirterek ayrıca bölgede bulunan Kyme Antik Kenti’nin tehlike altında olduğunun altını çiziyor.

1,5°C = Sıfır Fosil Yakıt

IPCC 1,5°C Küresel Isınma Özel Raporu, küresel ısınmanın yıkıcı ve geri dönüşü olmayan etkilerini engellemek için fosil yakıtların kullanımının hemen şimdi durdurulması ve tümüyle yenilenebilir enerjiye dayanan enerji sistemlerine geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bunun için de, enerji talebinin azaltılması, elektrik üretiminin karbosuzlaştırılması ve enerji kullanımında fosil yakıtların tamamen bırakılması gerekiyor. Daha fazla bilgi için tıklayınız

Aliağa’da olduğu gibi dünyanın dört bir yanında fosilsiz bir gelecek için mücadele edenlerin hikayelerine ulaşmak için: https://350turkiye.org/1-5