Dünyanın en büyük bankalarının biyoçeşitlilik tahribatına sebep olan belli başlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere sağladığı krediler ve sigortalar ilk kez ölçüldü.

Yok Oluşu Finanse Etmek raporu, 2019 yılı boyunca 50 küresel bankanın, küresel yok olma krizinin birincil nedenleri olarak belirlenen gıda, ormancılık, madencilik, fosil yakıtlar, altyapı, turizm ve ulaştırma ve lojistik sektörlerine 2,6 trilyon ABD Dolarından fazla kredi ve sigorta sağladığını tespit etti. Ayrıca bankaların hiçbirinin kredilerinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini izlemek veya ölçmek için kapsamlı politikalar veya yeterli sistemler geliştirmediği de raporda yer alan bulgular arasında.

Rapora göre, 2019’da 50 küresel banka, bilim insanları ve hükümetler tarafından biyoçeşitlilik kaybının birincil tetikleyicileri olarak kabul edilen sektörlere 2,6 trilyon ABD dolarının  üzerinde kredi veya sigorta imkânı sağladı. Adana’da kaplumbağa yuvalama kumsalına yapılan Hunutlu kömürlü termik santralinin kredisini üstlenen Bank of China ve ICBC de raporda yer alan 50 banka arasında.

Biyoçeşitlilik tahribatına en çok etki eden on banka; Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Mizuho Financial, Wells Fargo, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial, HSBC, SMBC Group ve Barclays’dir (şekil 1). Ortalama olarak 50 bankanın her biri, 52 milyar dolarlık biyoçeşitlilik kaybı riski ile bağlantılı.

 

Günümüzde türlerin yok olma oranı doğal süreçlerle yok oluş oranından 10.000 daha yüksek. Yok Oluşu Finanse Etmek Raporu; bankaların, onları koruyan düzenleyiciler ve kurallar ile denetlemelerden büyük ölçüde kaçabildiğini ortaya koyuyor ve bankacılık faaliyetlerinin biyoçeşitliliğin bu kadar korunmasız olduğu bir sistemde kilit bir rol oynadığını gösteriyor.

Rapor, finans sektörünün kitlesel bir yok oluş krizini finanse ederken aynı zamanda insan haklarını ve yerli toplulukların egemenlik alanlarını da baltaladığını belirtiyor. Öte yandan değerlendirilen bankaların hiçbiri, kredilerinin biyolojik çeşitlilik kaybı üzerindeki etkisini izlemek veya ölçmek için herhangi bir sistem geliştirmeyi veya bu gidişatı durdurmak için kapsamlı politikalar hazırlamayı seçmemiş durumda.

Yok Oluşu Finanse Etmek raporunu indirmek için tıklayın 

Raporun önerileri ise kısaca şöyle:

  • Bankalar ekosistemler üzerindeki etkilerini açıkça raporlamalı ve etkileri radikal bir şekilde azaltmalı. Ayrıca fosil yakıtların, ormansızlaşmanın, aşırı avlanmanın ve ekosistem yıkımının finansmanı durdurmalıdır.
  • Hükümetler, biyolojik çeşitliliğin yok edilmesinde önemli rol oynayan bankaları korumayı bırakmalı ve bankaları kredilerinin neden olduğu zarardan sorumlu tutmak için finansal kuralları yeniden oluşturmalıdır.
  • Dünyanın her yerinden insanlar paralarının nasıl yatırılacağı konusunda söz sahibi olmalı ve bankaların insanlara ve gezegene ciddi zararlar vermesini durdurma hakkına sahip olmalı.

Yok Oluşu Finanse Etmek Raporu Hakkında

Bu rapor, finans sektörünün insan kaynaklı 6. kitlesel yok oluşu ciddiye almadığı ve biyoçeşitliliğe zararlı olduğu düşünülen sektörlere aktif olarak sermaye sağladığı yönündeki artan endişelerden doğan yeni bir girişim olan portfolio.earth tarafından hazırlandı. portfolio.earth, finans endüstrisinin doğaya verdiği zararla mücadele etmek için birlikte çalışan bireylerden oluşan bir girişimdir.