Son dönemde kömüre yönelik yeni projeler olsa da, Türkiye’de son 3 yıldır kömürden elektrik üretimi azalmakta. Bununla beraber uzun kuraklık dönemlerinden dolayı hidroelektrik üretimi de azalmakta ve bu açığı kapatmak için doğalgazdan elektrik üretilmekte.

Ember’in ‘Türkiye Elektrik İncelemesi 2022’ raporu, hem bu olaylar zincirinden dolayı, hem deTürkiye’de elektrik üretiminin karbon ayak izini incelediğinde son 30 yılda ciddi bir değişiklik gözlemlememiş.Öyle ki, 2004 yılında Türkiye’nin elektrik üretiminde karbon yoğunluğu Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerden daha iyi durumda iken, 2021 yılına gelindiğinde bu ülkelerin gerisinde kaldığı görülüyor.

2021 yılında da hidroelektriğin üretimdeki payı %26’dan %17’ye gerilerken, doğal gazın payı %23’ten %33’e yükselerek fosil yakıtların elektrik üretimindeki payının %65’e yükselmesine neden oldu .

Hidroelektrik harici yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle), 2017’den bugüne ikiye katlanarak 2021 yılı itibariyle ilk kez hidroelektrik üretimini geride bıraktı.

2021 yılında bir önceki yıla kıyasla %25 artış gösteren rüzgar ve güneşten elektrik üretimi, toplam elektrik üretiminde payını %13,6’ya ulaştırdı.Toplam yenilenebilir enerji üretimi ise son 10 yılda iki katına çıktı. Bununla beraber, yenilenebilir enerjideki artış, elektrik üretimdeki artışın ancak yarısından biraz fazlasını karşılayabildi.

Bu aradaki fark ise bu 10 yıl içerisinde ithal kömürle kapatılmaya çalışıldı. Ama son dönemde özellikle bu yıl içerisinde ithal kömürün fiyatlarının artmasından dolayı, kömürden elektrik üretimi 2021 yılında 2018’e kıyasla %8 daha düşük olarak gerçekleşti.

Öyle ki, kömür ve doğalgazdaki kaynak fiyat artışı ile giderek ucuzlayan rüzgar ve güneş enerjisine bakıldığında artık Türkiye’de yenilenebilir enerjiden elektrik üretmenin daha ucuz olduğunu söylemek mümkün.

Çalışmanın yazarı Ufuk Alparslan da Türkiye’de 2018 yılının kömürün pik yaptığı yıl olabileceğini belirtiyor. Alparslan’a göre durum böyle iken, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da hızlandırıp kömüre veda etmenin zamanı geldi.

Rapora buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.