Türkiye İstatistik Kurumu 11 Nisan’da 2017 sera gazı emisyon verilerini açıkladı. Açıklamada Türkiye’nin sera gazı emisyonları 2017 yılında 526,3 Milyon ton karbondioksit olarak belirtildi. Bu rakam 2016’nın sera gazı emisyon verilerinin %5,6 oranında üstünde iken, 1990 yılına göre ise %140,1 üstünde. 1990 yılında kişi başına karbondioksit eşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2017 yılında 6,6 ton / kişiye yükseldi.

 

Enerji politikaları Türkiye’yi zehirliyorTürkiye’nin iklim krizinin ana faili fosil yakıtlara olan bağımlılığı, TÜİK’in emisyon verilerinde de açıkca görülebiliyor. Buna göre emisyonların %80,8’ini karbondioksit oluştururken, karbondioksit emisyonları bir önceki yıla göre %10’a yakın oranda artmış durumda. Başta kömürlü termik santraller olmak üzere fosil yakıtların enerji sektöründeki ağırlığı sera gazı emisyon verilerinde enerji sektörünü %72,2 ile birinci duruma getirirken, enerjiyi, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı %12,6’yla, tarımsal faaliyetler %11,9’la, atık %3,3’le takip ediyor.Sadece  2017 karbondioksit emisyonlarına bakıldığında  ise enerjinin  payı  %64.4 olurken, elektrik  ve ısı  üretimi  %25,4,  endüstriyel  işlemler  %10  ve  tarımsal  faaliyetler  %0.2  olarak  gözüküyor.

Metanda tarım ve endüstriyel hayvancılık açık ara önde

TÜİK verilerine göre 2017 yılı metan emisyonlarında tarımsal faaliyetlerin payı %62,3 olarak gözüküyor. Tarımsal faaliyetlerle ilişkili endüstriyel hayvancılığın da bu yüksek oranda önemli bir yeri olduğu unutulmamalı. Tarımsal faaliyetleri %21,3’le atık, %16,4’le enerji ve %0,03’le endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı takip ediyor.