Araştırmacı ve ekonomist Dr. Bengi Akbulut’un, ülkemizin en önemli meselelerinden enerji için alternatif bir maliyet hesabı sunan “Termik Santrallerin Maliyeti – Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışması Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlandı. Yapılması gündemde olan 5 termik santral projesinin incelendiği çalışmada, uluslararası literatür baz alınarak, bu projelerin çevre ve ekosistem üzerinde yarattıkları “görünmeyen” maliyetler hesaplandı.
161
5 Termik Santralde Gizli Maliyet: 15.6 Milyon Türk Lirası

Çalışmanın sonuçları, CENAL Entegre Enerji Santrali, SOCAR Power Termik Santrali, HEMA Termik Santrali, DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi ve SANKO Gölbaşı Termik Santrali’nin sadece arazi kullanımı üzerinden* proje döngüleri boyunca en az 15.6 Milyon Türk Lirasıgizli” maliyet yaratacağını gözler önüne serdi.

Bu maliyetler, ilgili termik santrallerin kurulacağı bölgelerdeki ormanlık, tarım ve deniz/ kıyısal alanlarının barındırdığı doğal varlıklar üzerinden ekosistem hizmet değerlerini kapsıyor. İlgili termik santrallere kömür teşvikleri üzerinden yılda yaklaşık 725.3 Milyon TL kamu desteği sağlanıyor. Kamu tarafından teşvik edilen bu termik santrallerin yarattığı bu hasarlar, doğa, yerel halk ve kamu tarafından yükleniyor.

ÇED Raporları, Tüm Maliyetleri Kapsamıyor

İlgili 5 termik santralın Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin de incelendiği çalışmada, sunulan ÇED raporlarına, başta ekosistem hizmetleri ve kamu teşvikleri olmak üzere birçok sosyal ve çevresel etkinin ve bu etkilerin yarattığı ekonomik maliyetlerin yansıtılmadığını da ortaya çıkarıyor.

Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlanan “Termik Santrallerin Maliyeti –  Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışmaya http://bit.ly/2niZRbn linkinden ulaşabilirsiniz.
        
* Çalışma, termik santrallerin çevreye yaydığı katı, sıvı ve gaz atıkların yarattığı ekonomik maliyetleri kapsamamaktadır. Çalışma kapsamında sadece ilgili arazilerini barındırdığı ekolojik değerlerin ekonomik karşılığı hesaplanmıştır.

Bu rapor, bir parasal değerlendirme çalışmasını içermekle beraber bu tür bir değerlendirmenin açmazlarını yok saymayan bir yöntemsellik benimsemiştir. Dolayısıyla raporda konu edilen projelerin gerçek ve tam bir maliyet hesaplamasını çıkarmak iddiasında olmaktansa, ÇED raporlarında mevcut değerlendirmelerin kısıtları ve eksikliklerini açığa çıkarmayı hedeflemektedir.

 Kaynak: Ekoloji Kolektifi Derneği