Resmi kayıtlara göre yenilenebilir enerji kaynakları Mart ayında Portekiz’in elektrik ihtiyacından yüzde yüz daha fazlasını elde etti.

Ülkenin enerji dağıtım sistemi operatörü REN tarafından dün açıklanan verilere göre Portekiz geçtiğimiz ayda kullanabileceğinden daha fazla temiz enerji üretti.

Mart ayında ülkede son kırk yılda hesaplanan en yüksek enerji oranı görüldü, yani tüketimin yüzde 3,6’sı. Portekiz geçen ay boyunca 4,812 GWh yenilenebilir elektrik enerjisi üretti ve bunun 4,647’sini kullandı.

Termik enerji santrallerinin talebi karşılamasına gerek duyulan kısa süreler olmasına rağmen, yenilenebilir enerji ay boyunca talebin en az %86’sını karşıladı. Hatta, zaman zaman ülkenin elektrik talebinin %143’ünü kapsadı.

Portekiz ay boyunca 70 saatlik iki ayrı dönemde sadece yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik kullandı.

REN’in veri analizleri dün Portekiz’in iki önemli yenilenebilir enerji grubu APREN ve ZERO tarafından açıklandı.

Gruplar geçen ayın yenilenebilir enerji üretiminin ülkeyi 1,8 milyon ton karbon salımından kurtardığını ve bu oranın AB’nin karbon piyasasındaki 2 milyon avro ödeneğine eşit olduğunu ifade etti.

Portekiz’in geçtiğimiz yıllarda yenilenebilir enerji talebinin yüzde 100’ünü karşılamaya en fazla yaklaştığı ay 2014’ün Şubat ayıydı ve talebin yüzde 99,2’sini karşılamıştı.

Ülke geniş hidro (su) kapasitesine sahip ve son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisinin şebeke ölçeğinde kurulumuna odaklanıyor.

Portekiz, kömürden çıkma taahhüdü veren ülkelerin oluşturduğu birlik Powering Past Coal Alliance’ye katılırken taahhüt ettiği üzere, kalan son iki kömür santralinin 2030 yılında kapatılması planlarını onadı.

Fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin sadece şebekeyi sabit tutmak için gerekeceği ve yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı ayların ülke için yaygın olması bekleniyor.

Bu gelişme ile bağlantılı olarak, Fransız enerji devi Engie dün yaptığı açıklamada, Şili’deki kömürle çalışan enerji santrallerini kapatacağını ve bu kapasitenin yerini yenilenebilir kaynaklarının alacağını belirtti.

Engie, mal varlıklarını satmama ve aşamalı olarak kapama kararı aldı. Bu, biraz da Şili hükümetinin kömür santrallerinin saf dışı bırakılmasına yönelik baskısı sayesinde oldu.

Engie ayrıca 15 milyar avroyu kapsayan kömür, petrol ve doğalgaz varlıklarını elden çıkarma ve sermayeyi temiz enerjiye kanalize etme iki yıllık planının da sonuna yaklaşıyor.