Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy mahallesinde orman işletmesi tarafından kesilmek için damgalanan 600 dönümlük yaşlı ve doğal kızılçam ormanı İkizköy halkı ve Muğla Çevre Platformu’nun (MUÇEP) aylar süren ortak mücadelesi ile kesimden kurtarıldı. Milas Orman İşletme Müdürlüğü, İkizköylülerin verdiği toplu dilekçeye cevaben yazdığı yazıda, endüstriyel plantasyon sahası olarak belirlenen Akbelen mevkiindeki ormanlık alanın kesim programından çıkarıldığını bildirdi.
2019 yılı Ağustos ayında ormanlık alandaki ağaçlar Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kesilmek üzere damgalanmaya başlanmıştı.  İkizköy halkının kesim çalışmalarını MUÇEP’e haber vermesi ile MUÇEP kesimi durdurmak için yöre halkı ile ortak bir mücadele başlattı. Kesim için damgalanan orman alanı, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayan kömür sahasının hemen 1 km ötesinde bulunuyor. Ayrıca alan, enerji şirketinin maden sahasını genişletmek için satın almak istediği İkizköy, Karacahisar ve Çamköy halkına ait tarla ve zeytinlik arazilerin tam ortasında yer alıyor. Söz konusu alanın endüstriyel ağaçlandırma adı altında ormansızlaştırılarak Yeniköy-Kemerköy Enerji A.Ş.’ye maden sahası olmak üzere teslim edilmek istendiği hem MUÇEP hem de köylüler tarafından kamuoyunun getiriliyordu.


Aylar süren mücadelenin son aşamasında, geçtiğimiz Kasım ayında orman alanında yapılan deneme kesimlerini sahaya giderek fiilen durduran İkizköy halkı ve MUÇEP gönüllülerinin mücadelesi sonucu, Milas Orman İşletme Müdürlüğü köylünün haklı itirazlarını dikkate alarak, ağaç kesiminden vazgeçtiğini bildirdi. Yazıda, “vatandaşlar ve çevre örgütleri tarafından maden sahası olarak kesileceği ve sağlık sorunlarına yol açılacağı gerekçeleri ile karşı oldukları anlaşılmıştır. Yıllardan bu yana vatandaşla uyum içerisinde bulunan kurumumuz için vatandaşlarımızın bu düşüncesi gereği yine ılımlı tutum sergilemesi ve sosyal problemin önüne geçilmesi önem arz etmektedir.” denilerek, kesimin “şimdilik” ertelendiği belirtiliyor.

Direniş nasıl başladı?

Haziran 2019’da Yeniköy-Kemerköy Enerji Üretim A.Ş., Milas’taki kömür madeni sahasını genişletmek amacıyla, İkizköy, Karacahisar ve Çamköy’deki 300 hektarın üzerinde tarım arazisini satın almak için köylülere bir ihtarname gönderdi. Yöre halkı, kömür için topraklarından vazgeçmeme kararı alarak, bu konuda kamuoyu oluşturmak, idari ve hukuki mücadele yürütmek üzere MUÇEP’in desteği ile harekete geçti. Aynı tarihlerde Akbelen orman alanının tamamen ağaçsızlaştırılması planları ortaya çıktı.

20 Eylül 2019 tarihinde Küresel İklim Grevi’ne destek etkinlikleri çerçevesinde MUÇEP, kesilmesi planlanan orman alanında başta İkizköy olmak üzere çevre köylerden birçok yurttaşın, milletvekillerinin, Milas ve Muğla Büyükşehir belediyelerinin ve  sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte söz alan, gençler, köylüler, milletvekilleri küresel iklim krizine dikkat çekmiş, sağlıklı bir çevrede yaşamak için orman ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine vurgu yaptılar.

https://www.instagram.com/p/B28ZHrbgkM3/

28 Kasım 2019 tarihinde Milas Orman İşletmesi ekiplerinin  Akbelen mevkiinde kesim çalışmalarına başladıklarının duyulması üzerine İkizköylüler ve Milas’tan sivil toplum örgütü temsilcileri hızla olay yerine gittiler. Köylüler, ormanın kesilmesini istemediklerini ve kesimin durdurulmasını talep ettiler.  Yapılan görüşmeler sonucunda orman yetkilileri konuyu yeniden değerlendireceklerini ifade ederek kesimi durdurdular.

Bu olayın ertesinde, 3 Aralık 2019 günü İkizköy ve çevre köylerden yurttaşlar ve MUÇEP temsilcileri Milas Orman Şefliği önünde birlikte bir basın açıklaması yaparak  ormanlarını korumak konusundaki kararlılıklarını dile getirerek ağaç kesiminden vazgeçilmesini istediler. Basın açıklamasından sonra hep birlikte Orman İşletme Müdürlüğü’ne dilekçelerini verdiler. Köylülerin basın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“CÜMLE BASIN, MEDYA, KAMU KURUMLARI, SİYASİ PARTİLER VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

28 Kasım Perşembe günü İkizköy Akbelen mevkiinde yer alan, birkaç ay önce Orman İşletmesi tarafından kesilmek üzere damgalanan alanda kesim ihalesi dosyası için deneme kesimi adı altında orman  işletmesi tarafından kesim yapıldı. Biz zeytinden, tarladan gelinceye kadar yapılan bu kesimde 14 yetişkin kızılçam ağacımızı kaybettik. Çok üzgünüz.

Biz, İkizköy ve çevre köylerin halkı olarak, madene kurban edilmeye çalışılan, içinde anıt ağaçlarında olduğu yerdeki ormanı kestirmemeye kararlıyız! Bu orman, biz yöre köylülerinin canı, kanı. Kaldı ki, bu ormanın hiçbir işe yaramayan, ülkeye maliyeti getirisinden fazla olan termik santrallere kömür yaratmak için kesileceğinin de farkındayız. Ne yazıktır ki hiçbir yetkili çıkıp da bu ormanın neden kesildiğini açıkça dile getirmiyor! Ama biz biliyoruz ve KESTİRMEYECEĞİZ!

Sonuna kadar hakkımızı arayacağız ve KESTİRMEYECEĞİZ!! Yeter diyoruz! Bu sorgusuz sualsiz orman katliamlarına YETER! Havamızın, suyumuzun, yaşamlarımızın kirletilmesine YETER! Biz buralıyız ve artık bizi yerimizden yurdumuzdan etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz; burada kalacağız. Bunun için uygulanan tüm yaptırımlara YETER diyoruz!

Buranın havası, suyu Milas, Bodrum, Güllük, havalimanı ve tüm bölgenin, tüm Muğla’nın havası, suyu demek! Hepimizi, kömür karası uğruna, susuz, havasız, yersiz, yurtsuz bırakmak için yapılan tüm planlara YETER!

İkizköy-Karacahisar-Çamköy Ahalisi”

Orman İşletme Müdürlüğü’nün cevabı

5 Şubat 2020 tarihinde yurttaşların verdikleri dilekçelere Milas Orman İşletme Müdürü imzası ile gelen cevapta şöyle deniliyor: “Milas İlçesi Akbelen mevkiinde bulunan 136, 137 nolu Endüstriyel Ağaçlandırma bölmelerinin vatandaşlar ve çevre örgütleri tarafından maden sahası olarak kesileceği ve sağlık sorunlarına yol açılacağı gerekçeleri ile karşı oldukları anlaşılmıştır. Yerin kesimi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış ise de vatandaşlar ikna olmamış ve sosyal probleme dönüşmüştür. Yıllardan bu yana vatandaşla uyum içerisinde bulunan kurumumuz için vatandaşlarımızın bu düşüncesi gereği yine ılımlı tutum sergilemesi ve sosyal problemin önüne geçilmesi önem arz etmektedir. 2020 yılı programındaki 136, 137 nolu Endüstriyel Ağaçlandırma sahalarının kesiminin ertesi yıllarda yapılması uygun görülmüştür.”

Muğla Çevre Platformu ne diyor?

MUÇEP temsilcileri, verilen cevapta sorunun ekolojik boyutuna değinilmese de ormanı kesme girişiminin sosyal soruna yol açtığının anlaşıldığının ifade edilmesini olumlu bulduklarını, her ne kadar kesim projesinden kesin olarak vazgeçildiği ifade edilmese de, erteleme kararının halkın doğayı koruma kararlığının sonucu olduğunu söylediler. MUÇEP’in Orman Çalışma Grubu üyeleri, yalnızca Milas’ta değil, Muğla genelinde orman ekosistemlerinin maden çıkarma ya da odun üretimi gerekçeleri ile kesilerek rant aracına dönüştürülmesini durdurmak için mücadelelerine devam edeceklerini bildirdiler.

Haber: MUÇEP