Tarihi Lamu Kenti, Doğu Afrika’daki en eski ve en iyi korunmuş Swahili yerleşim yerlerinden biri. 2001 yılında, Swahili ve İslam kültürlerine dair sahip olduğu üstün evrensel değer tanındı ve Lamu, UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edildi. 2013 yılında, Kenya Hükümeti bölgede kömürlü bir termik santral inşa etmek için planlar başlattı. Önerilen santralin, Lamu İdari Bölgesi’nde yer alan Kwasasi’deki 3500 dönümlük bir alanda, kömür kullanarak termik enerji üretmesi planlanıyor.

Bu ve daha fazla hikayeye ulaşmak için “Halkın 1,5° Dosyası”nı indirebilir (pdf) veya 1.5°C sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lamu sakinleri, yerel topluluk liderleri, ulusal ve uluslararası çevre grupları, fosil yakıt santralinin çevresel, toplumsal ve insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirtiyor. Lamu İdari Bölgesi’nin kıyı alanları zengin bir biyoçeşitliliğe sahip. Bu hem deniz alanları hem de karasal alanlar için geçerli. Bu durum, adadaki birçok insanın geçim kaynağı olan canlı turizm sektöründe oldukça belirgin durumda. Kömürlü termik santral, Lamu’nun hassas deniz ekosistemi için ciddi riskler doğuracak. Bunun bölgedeki iki yaşamsal sektöre zarar vermesinden korkuluyor: balıkçılık ve turizm.

Photo: Waterkeeper Alliance

Birçok rapora göre, proje inşa edildiğinde büyük çapta kirliliğe neden olma riski taşıyor. Bu durum, Lamu sakinlerinin hayatlarını olumsuz yönde etkileyecek. Bölge sakinleri, halihazırda var olan Lamu Limanı ve Lamu-Güney Sudan-Etiyopya Ulaştırma Koridoru (LAPSSET) olarak bilinen petrol altyapı projesinden olumsuz olarak etkileniyor.

Aktivist Wahlid Ahmed, “Kömürlü termik santral deniz ekosistemini ve insanlarımızın hayatlarını tehdit ediyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Kalkınma karşıtı değiliz. Ancak dünyada hiç kimse kömür madenciliği teşebbüsünde bulunup bunun uzun vadeli etkilerinden kaçabilmiş değil. Kömür kirli enerjidir ve etkileri yıkıcıdır.” dedi. Ahmed’in ailesi nesillerdir Lamu’da yaşıyor.

Önerilen kömürlü termik santral, Lamu İdari Bölgesi’nde yaşayan 120.000 insanı yerinden bile edebilir. Bu santral ayrıca, tek başına bölgedeki en yüksek zehirli kimyasal salıma sebep olabilir.

Kamuoyunun kömür üzerine tartışması, 2017-2018 yıllarında yoğunlaştı. Medya ve kamuoyunun proje üzerinde dikkatleri önemli ölçüde arttı. Projeden etkilenme potansiyeli bulunan topluluklar tarafından birçok sokak gösterisi düzenlendi.

Yerel gruplar mahkeme süreçleri başlattı. Santrale lisans verilirken, elektrik üretilmesi için kömür yakılması nedeniyle maruz kalacakları ekonomik, çevresel ve sağlık etkilerinin yeterince dikkate alınmadığını savunuyorlar. Ayrıca projelerin sağlık ve ekonomik zararlarına ilişkin koruma planlarının yetersiz olduğunu belirtiyorlar.

2009 yılında, Lamu Çevre Koruma ve Muhafaza (LEPAC) Grubu, Lamu Takımadaları’nı kurtarmak amacıyla grupları ve bireyleri bir kampanya çatısı altında birleştirmek için bir girişime öncülük etti. Bu girişimin sonucu olarak, bir koalisyon grubu “Lamu’yu Kurtar” (Save Lamu) pankartı altında bir araya geldi.

Toprak Ana Vakfı (Mother Earth Foundation), Sağlık Yöneticisi Nnimmo Bassey “Afrika’nın sömürge tarihini unutamayız. Kömür endüstrisi tarafından güçlendirilen yeni sömürgeci bir sistemi görmezden gelmek bizim için asla affedilemez. Afrika’daki topluluklar, fosil yakıtlara direnmek ve temiz enerjiyi benimsemek için bir araya geliyor. Çünkü kıtanın dekolonizasyonu ve kömürsüzleşmesi için sağlam bir rota çizme vakti geldi.” dedi.

Kömür kullanımı ve tesislerinin genişlemesine karşı direniş, Kenya sivil toplumu ve toplumun geniş kesimleri arasında hızla yaygınlaşıyor. Direnişteki bu büyüme, önerilen Lamu kömürlü termik santraline karşı devam etmekte olan kömür karşıtı hareket ve savunuculuk faaliyetlerinin ardından geldi. Son zamanlarda, Kenya inanç hareketi de bu direnişe katıldı. Hareket, liderleri doğru kararları almaya çağırıyor. Ayrıca liderlerden, kaynaklar ve enerji dağıtım sistemleri üzerinde kendi kaderini tayin hakkı ve topluluk kontrolü talep ediyor.

İklim kriziyle mücadele eden topluluklara destek olun. 1.5°C’nin önemine vurgu yapan etkinlikler düzenleyebilir, raporu karar alıcılara ulaştırarak fosil yakıtlardan bir an önce kurtulmamız gerektiği çağrısını yapabilirsiniz.

1.5°C derece için harekete geçin

 


1.5°C altında kalma ihtimalimiz gün geçtikçe azalıyor. Yaşamlar tehdit altında – fosilsiz bir geleceğe en hızlı şekilde ulaşmamız lazım. Dünyanın dört bir yanında yükselen hikayeleri okumak için Halkın 1.5°C Dosyası’nı indirin.