TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi’nin açıklamasına göre, Karabiga Temiz Doğa Derneği, Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, Biga Çevre Derneği, TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları, Çevre Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odası ile Karabigalı 47 yurttaşın açtığı davanın duruşması 16 Mayıs 2016’da Çanakkale İdare Mahkemesinde görülmüş, mahkemenin davayı reddetmesi üzerine Danıştay’dan bozma kararı gelmişti. Danıştay kararı uyarınca, termik santral projesi hakkındaki bir başka ÇED davasındaki bilirkişi raporu beklenince uzayan davada, karar 28 Kasım 2018’de geldi.

 

İptal Kararının Gerekçesi Hava Kirliliğinin Düzgün Ölçülememesi

2012 tarihli ÇED Raporunda, hava kalitesi değerlendirmesi ve modellemesi çalışmalarının tüm mevsimleri kapsamaması ve kullanılan meteorolojik veri setinin bölgeyi yansıtmamasına ilişkin eksikliklerin, 2014 tarihli ÇED Raporunda da aynen yer aldığını gören mahkeme, 2009/7 sayılı Genelgeden yararlanılarak alınan yeni ÇED Olumlu Kararını hukuka aykırı buldu ve iptal etti.

İptal davasını kazanan davacılar, 2012’den beri iptal ettirmeye çalıştıkları ancak pek çok yargı kararına karşın inşasına ve faaliyete geçmesine mani olamadıkları santralın kapatılması için idari başvuruda bulunacak.

 

ÇED Olumlu Kararı’nı Almak Kolay İptal Ettirmek Zor

Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluşuyla birlikte bu bakanlık ortadan kalktı) çıkartılan 2009/7 Sayılı ÇED Yönetmeliği Uygulamaları Genelgesine göre, ÇED kararları hakkında verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararına yol açan ve ÇED Raporunun tamamını etkilemeyen unsurlar revize edildiği takdirde, sıfırdan ÇED süreci işletilmesine gerek kalmıyor. Genelgeden yararlanan projelerde, revize edilen ÇED Raporu için Halkın Katılımı Toplantısı gibi süreçler yeniden gerçekleştirilmiyor ve değiştirilen rapor kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulabiliyor. Cenal Entegre Enerji Santralı projesinde iptal edilen ÇED Raporunun revize edilerek tekrar ÇED Olumlu Kararı alınması şeklindeki 2009/7 sayılı genelge uygulaması, Artvin Cerattepe maden faaliyetleri için de yine Cengiz Holding tarafından hayata geçirilmişti.

Davanın Avukatı Cömert Uygar Erdem mahkeme kararını şöyle değelendirdi: “Cenal Entegre Enerji Santralı’nın ÇED raporundaki eksikliklere yönelik uzun süredir bir hukuk mücadelesi veriliyor. Bu karar, davacılar ve bölge insanı için sevindirici. Ancak şimdi önemli olan bu kararın ivedilikle uygulanması ve santralın mühürlenerek faaliyetine son verilmesi. İlerleyen günlerde davacı kurumlarla Karabigalı yurttaşların, halihazırda her iki ünitesi devreye alınmış biçimde elektrik üretimi yapan Cenal Entegre Enerji Santralının kapatılması için başvuru yapmasını bekliyoruz. Dileyen tüm yurttaşlar aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Cenal kömürlü termik santralının kapatılmasını talep eden örnek dilekçelere ulaşabilir

Dilekçe 1 – Çanakkale Valilik Makamına https://bit.ly/2B9DKMM
Dilekçe 2 – Çevre ve Şehircilik Bakanlığına https://bit.ly/2GfMsyL

Genel olarak yargı kararlarının uygulatılması için neler yapabileceğinizi öğrenmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.