İklim bilimi alanında otorite kabul edilen IPCC’nin 3. Çalışma Grubu, beklenen raporunu bu hafta yayınladı.

Rapordan öne çıkan noktaları ve bizim için ne anlama geldiğini senin için derledik:

Öncelikle rapordan hap bilgi: Garp cephesinde değişen bir şey yok. Rapor, küresel ısıtmayı ortalama 1,5°C sınırında tutmak için fırsat penceremizin giderek daraldığını bir kez daha gösteriyor.

  1. Fırsat penceresini açık tutmaya yarayacak eylem ise eylemin ta kendisi. Zira rapora göre de karbonsuzlaşma, en temelinde fosil yakıt kullanımımızı bırakmak anlamına gelmeli.
    Somut olarak bu şu anlama geliyor: 1,5°C altında kalabilmek için Adana’da inşaatı devam eden Hunutlu kömürlü termik santrali gibi yeni fosil yakıt projeleri kesinlikle askıya alınmalı! Hunutlu projesi Adana’yı nasıl tehdit ediyor? Tıkla
  2. Fosil yakıtlara yönelik finansal akışlar, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyum sağlanmasına yönelik finansman akışını hala aşıyor. İklim krizini derinleştiren kömüre ve diğer fosil yakıtlara hala para akıyor olması kabul edilemez. Hem iklim krizini hem de enerji arz krizimizi çözmek için finansal akışlar toplu halde yenilenebilir kaynaklara yönlendirilmeli. Tıkla, kömürü destekleyen bankalara karşı harekete geç
  3. Geleceğimizin nasıl olacağını hala şekillendirebiliriz. Adil, eşitlikçi, dayanışmanın ön planda olduğu bir gelecek için gerekli adımları hala atabiliriz. Lakin bunun için ilk adım olarak fosil yakıtları aşamalı olarak bırakmalı, emisyon kaynaklarımızı bir an önce azaltmalıyız. Bunun için yeni teknolojilere de ihtiyacımız yok. Bu adım, iklim hareketinin gayet basit ve açık talebiyle ilgili: FOSİL YAKITLAR YERİN ALTINDA KALMALI! Tıkla, kömürü yerin altında bırak diyen İkizköylüler’e destek ol
  4. IPCC raporunun anlatmadığı en önemli nokta ise değişimin çoktan başlamış olduğu. 350 ekibi olarak değişim için mücadele edenlerin hikayelerini yeni açtığımız ve her dilden herkesin katılımına açık ourclimateimpact.org sitesinde derlemeye başladık.

    Cihangir’deki Roma Bostanı’ndan Brezilya’ya, Akbelen Ormanı’ndan Pasifik Adaları’na, Konya’dan Bangladeş’e, yeryüzüne nefes olanları, iklim adaleti için mücadele edenleri bir araya getiren ourclimateimpact.org umarız hepimize ilham verir ve umarız hikayelerimiz dört bir yana daha gür şekilde yayılır.

    Zira değişim el birliğiyle filizlendirdiğimiz başka hikayelerde gizli. 🌱