Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı 11 Ocak’ta gerçekleştirildi.

Kurum, kurulun hedefinin iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda atılacak adımları, alınacak kararları ve uygulanacak politikaları belirlemek olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin sadece bir çevre krizi değil, ticaretten ulaşıma, sanayiden gıdaya, enerjiden eğitime kadar pek çok alanı ilgilendiren bir kalkınma meselesi olduğuna işaret eden Kurum, bu sebeple bakanlıkların ve STK’ların, Türkiye’nin geleceğine dair adımları birlikte atmaları gerektiğini aktardı.

Antalya’daki orman yangınları ve Doğu Karadeniz’deki seller ile iklim değişikliğinin yoğun hissedildiği bir dönem yaşadığımızı belirten Kurum, buna karşın Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizinin oluşmasında Türkiye’nin ülke olarak tarihi hiçbir mesuliyeti olmadığının da altını çizdi.Mesuliyet meselesi

Türkiye’nin karbon emisyonlarında tarihsel sorumluluğu ABD, AB veya Çin gibi gelişmiş ekonomilerle kıyaslanınca düşük kalsa da, günümüzde Türkiye özellikle kömürlü termik santrallerin emisyonları sebebiyle en fazla karbon emisyonu üreten 15. ülke konumunda.

İklim krizi çağında, hiç bir ülkenin başta kömür olmak üzere fosil yakıtları destekleme, fosil yakıtlara teşvikleri artırma lüksü bulunmuyor. Diğer türlüsü evimiz yanarken, “benim mesuliyetim yok” diyerek yangını körüklemeye benziyor.

Murat Kurum, Türkiye’nin yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık, temiz üretim, sürdürülebilir tarım, ekolojik sanayileşme gibi alanlardaki sahip olduğu potansiyeli artıracağını da belirtiyor. Bu yönde atılacak adımların değerli olduğuna inanıyoruz. Ancak iklim kriziyle mücadelenin “sıfır atık projesi ile tasarruf kültürü” üzerinden ilerlemesi yeterli değil.

Atılması gereken en önemli ilk adım Türkiye’nin bir an önce kömürden çıkış takvimini açıklaması ve adil dönüşüm çalışmalarına ivedilikle başlaması olmalı. 

Tıkla, yukarıdaki talepleri Twitter’dan bakanlıklara ilet