Dünya Bankası Grubu 19 Mart 2018’de iklim değişikliğinin göç üzerindeki etkilerini inceleyen çok önemli bir rapor yayınladı. İklim değişikliğinin insanların nasıl göç etmesine sebep olduğu hakkında yapılan ilk ve en kapsamlı çalışma olan Dip Dalgası – İç İklim Göçüne Hazırlık (Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration) başlıklı rapor, 2050 yılına kadar 140 milyon insanın iklim değişikliği yüzünden ülke içi göçe zorlanabileceğini ortaya koyuyor. Raporda üzerinde odaklanılan bölgeler ise Latin Amerika, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika.

Raporda yer alan bulgulara göre, eğer iklim değişikliğine karşı somut adımlar atılmaz ise, iklim değişikliğinin etkileri sadece bu bölgelerde milyonlarca insanın zorunlu olarak göç etmesine ve insani krizlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Yeşil Gazete’den ulaşabilirsiniz