2.8 trilyon ABD dolarından büyük portföye sahip 16 yatırımcı ve sigorta şirketi, G20’ye yapılan fosil yakıt teşviklerini durdurma çağrısına katılarak, halihazırda devam etmekte olan hükümet desteklerinin finans sektörünü riske soktuğunun altını çizdi.

Finans sektörünün farklı kesimlerinden (Legal and General, Aegon Asset Management ve Aviva Yatırım da aralarında olduğu) liderler, bir ortak bildirim imzalayarak G20 hükümetlerine Hamburg’da yapılacak 2017 G20 zirvesinde fosil yakıt teşviklerini kaldıracakları net bir tarih belirlemeleri çağrısında bulundu.Global Subsidies Initiative (Küresel Teşvikler Girişimi- GSI) ve Overseas Development Institute (Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü- ODI) tarafından bu hafta başında açıklanan bir araştırma küresel fosil yakıt üretimine verilen teşviklerin sona erdirilmesinin küresel havacılık sektörünün tüm emisyonlarını ortadan kaldırmakla eşit olacağını ortaya koydu. Overseas Development Institute ve Oil Change International tarafından 2015 yılında yayımlanan bir araştırma ise, G20 hükümetlerinin 2009’dan beri her yıl teşvikleri durdurma ve felakete yol açacak iklim değişikliğini önleme taahhüdünde bulunmalarına rağmen, fosil yakıt üretimini desteklemek için her yıl 444 milyar ABD doları harcadıklarını ortaya koymuştu.

Legal and General, Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Yatırım Stratejisi Bölümü Başkanı Meryam Omi, “G20 hükümetlerinin vermiş oldukları taahhütleri doğrultusunda fosil yakıt teşviklerinin aşamalı olarak sonlandırılmasına dair net bir plan görmemiz lazım. Halihazırdaki yetersiz teşvikler ve şeffaf olmamaları, Paris iklim hedeflerinin küresel düzeyde gerçekleştirilmesini ve güvenli, sağlıklı ve güvenilir bir enerji sisteminin güvence altına alınmasını riske sokuyor. Yatırımcılar olarak, önümüzde düşük karbona geçişi finanse etmek gibi çok büyük bir fırsat var ve hükümetlerden sistemli bir geçişi kolaylaştırabilecek fosil yakıt teşviklerini sonlandırma çizelgesi ve planı belirlemelerini bekliyoruz.”diyor.

Overseas Development Institute, İklim ve Enerji Araştırma Programı Sorumlusu Shelagh Whitley’ göre: “Küresel yatırımcılar ve sigortacılar, hükümetlere kamu parasını fosil yakıt teşvikleri vererek harcamanın sadece gezegen açısında değil ekonomik açıdan da yanlış olduğuna dair net bir mesaj veriyorlar. G20 Bakanları yatırımcıların söylediklerini önemsemeli ve kendi ülkelerinin liderlerinin bu yıl Hamburg’da yapılacak G20 Zirvesi’nde fosil yakıt teşviklerini sonlandıracakları kesin bir tarih vermeleri sağlamalılar.”

 • Actiam, Aegon Asset Management, Australian Ethical Investment, Aviva Investors, Bayerische Versorgungskammer, Dana Investment Advisors, EdenTree Investment Management Ltd, Environment Agency Pension Fund, First Affirmative Financial Network, Friends Fiduciary Corporation, Inflection Point Capital Management, KBI Global Investors, La Francaise, Legal and General, Trillium Asset Management LLC, ve Trilogy Global Advisors LP yatırım ve sigorta şirketlerinin portföy değeri 2.8 trilyon ABD doları üzerinde.
 • G20 Dışişleri Bakanları 16 ve 17 Şubat 2017’de Almanya’nın Bonn şehrinde, G20 Maliye Bakanları ve merkez bankası başkanları ise17 ve 18 Mart 2017’de  Baden-Baden’debir araya gelecek.
 • G20 Liderler Zirvesi 7 ve 8 Temmuz 2017’de Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek.
 • GSI ve ODI’nin Şubat 2017’de yayımlanan‘Zombie energy: climate benefits of ending subsidies to fossil fuel production’ (“Zombi Enerji: Fosil Yakıt Üretimi Teşviklerini Sonlandırmanın İklime Faydaları”) küresel fosil yakıt üretimine verilen teşviklerin tümünün sonlandırılmasının dünya emisyonlarını 2017-2050 arasında 37 Gt CO2 azaltacağını ortaya koydu. Bu sayı, yaklaşık olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Norveç’teki tüm kanıtlanmış petrol rezervlerinin yakılmasıyla ortaya çıkacak karbon dioksit miktarına denk.
 • GSI ve ODI’nın Kasım 2015’te yayımlanan raporu  Empty promises: G20 subsidies to oil, gas and coal production (“Boş Vaatler: Petrol, doğalgaz ve kömür üretimine verilen G20 teşvikleri”) G20 hükümetlerinin fosil yakıt üretimini desteklemek için yılda 444 milyar ABD doları (ulusal teşvikler 70 milyar ABD doları, kamu kuruluşları yatırımları 286 milyar ABD doları ve kamu finansmanı 88 milyar ABD doları) harcadıklarını ortaya koydu.

BİLDİRİ


Yeşil yatırımın arttırılması ve iklim risklerinin azaltılması için G20 hükümetlerinin fosil yakıta verilen kamu finansmanı ve teşviklerin sonlandırılmasında öncülük yapmaları gerekmektedir.

Yönettiği varlıkları 2.8 trilyon ABD Dolarından daha büyük olan yatırımcıları ve sigortacıları temsil eden bizler, G20 hükümetlerine Hamburg’da Temmuz ayında yapılacak 2017 G20 zirvesinde fosil yakıt teşviklerini ve kamu finansmanını sonlandırılacağı kesin bir tarih belirlemeleri çağrısında bulunuyoruz.

İlgili yatırımcılar olarak, G7’nin tüm hükümetlere yaptığı 2025 yılına kadar fosil yakıt teşviklerini durdurma çağrısını sevinçle karşıladık. Geçtiğimiz yıl ilkim değişikliğiyle mücadelede başka önemli dönüm noktaları da yaşandı; başta Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi, G20’nin yeşil finansmana odaklanması ve en kırılgan 48 ülkenin 2050 yılı itibarıyla 100% yenilenebilir enerji taahhütleri[i]. Bu ivmenin, fosil yakıt teşviklerini sonlandırma vaatlerini tekrarlayan G20’ye vaatlerini yerine getirmeleri için eşsiz bir fırsat –ve sorumluluk- sunduğu inancını taşıyoruz.[ii]

Fosil yakıtların üretimi ve tüketimi için sağlanan teşvikler ve kamu finansmanı finans sektörü için önemli bir endişelere sebep oluyor. Teşvikler ve kamu finansmanı, atıl konuma düşen fosil yakıt varlıklarını arttırmakta, düşük karbonlu işlerin de aralarında bulunduğu kilit endüstrilerin rekabetçiliğini azaltmakta ve birçoğumuzun uzun süredir talep ettiği karbon ücretlendirmeye dair verilen sinyallerin aksini işaret etmekte. Fosil yakıt teşvikleri aynı zamanda, ekonomik açıdan da son derece verimsiz kalmaktalar[iii]. Teşvikler ve kamu finansmanı hükümet bütçelerine önemli bir yük oluyor, en varlıklı tüketiciye yarar sağlarken enerjiye erişimi olmayanların enerji ihtiyacını karşılayamayarak gelir adaletsizliğine yol açıyor ve hava kirliliğini artırarak kamu sağlığını bozulmasına sebep oluyor.

Fosil yakıtlara yönelik teşvik ve kamu finansmanını sonlandırmak için harekete geçmek G20’nin 2016’da Çin’in Hangzhou şehrindeki toplantı duyurusunda belirlediği hedeflerin[iv] bir kısmını gerçekleştirmesindeki kilit unsur olacaktır. Bu hedeflerin arasında:

 • Finans sisteminin özel sermayeyi yeşil yatırım için harekete geçirebilme kabiliyetinin iyileştirilmesi,
 • İyi çalışan, açık, rekabetçi, verimli, istikrarlı ve şeffaf enerji piyasalarının inşa edilmesi ve düşük maliyetli, güvenilir, sürdürülebilir ve düşük seragazı emisyonlu bir enerji geleceğinin kurulması, ve
 • Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele edecek güçlü ve etkin destek verilmesi ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ve Paris Anlaşması’nın vakitli olarak yürürlüğe sokulması

bulunuyor.

Bunun ötesinde, bu çabalar G20 tarafından görevlendirilmiş Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ın (İklimle ilişkili Finansal Bildirim Görev Gücü– TCFD) önerileri tarafından da desteklenebilir. TCFD kılavuz ilkeleri, geçiş dönemi risklerine maruz kalma değerlendirmesi yaparken dikkate alınacak etkenlere dair yaptıkları önerilerde, fosil yakıt teşviklerinin ve bunların kaldırılmaları durumundaki etkilerinin rapor sunan kurumun iş ve operasyonları açısından taşıyacağı anlamı göz önüne alınmasını önerebilir. Aslına bakılırsa, TFCD geçiş dönemi riskinden en çok etkilenen sektörlerin (fosil yakıt temelli endüstriler) teşviklerin ya da vergilerin bilhassa doğrudan etki edebileceği derin senaryo analizleri yapmalarını evvelce önermişti[v].

Fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılması yolunda gerçek bir gelişimi kolaylaştırmak için Almanya G20 Sonuç Bildirgesi net olarak aşağıdaki noktaları içermelidir:

 • Fosil yakıt arama ve kömür üretimi teşviklerinin durdurulmasıyla başlayarak, 2020 yılına kadar tüm G20 ülkelerinin fosil yakıt teşviklerinin tamamının adilce sonlandırılması için somut bir zaman çizelgesinin belirlenmesi.
 • Petrol, doğalgaz ve kömür üretimine verilen yerel ve uluslararası kamu finansmanının 2020 yılına kadar aşamalı olarak sonlandırılması için kesin bir zaman çizelgesinin belirlenmesi.
 • G20 ülkelerinin, Çin ve ABD’nin 2016’da öncülük ettikleri yoldan ilerleyerek, 2018 yıl sonuna kadar fosil yakıt teşvik emsal değerlendirmelerini tamamlamalarını taahhüt etmeleri.

Bu kesin zaman çizelgeleri ve yönlendirmeler, G20 hükümetlerinin fosil yakıt teşviklerini her yıl, tutarlı ve kamuya açık bir formatta, açıklamalarının temelini oluşturacaktır. Şeffaflığın artırılması, OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarım teşviklerinin detaylı takibine olanak sağlayan modellerini temel alan OECD fosil yakıt teşvikleri envanterinin genişletilmesiyle daha da desteklenebilir. G20, çoğunluğu kamuya ait finansal kurum ve kamu şirketleri tarafından fosil yakıt üretimi için yapılan yatırım ve finansman bildirimlerinde şeffaflığın arttırılması için OECD ile beraber çalışabilir.

G20 hükümetlerinin bu kesin taahhütleri düşük karbonlu bir ekonomiye geçisin risklerini yönetmeyi amaçlayan biz yatırımcılar için hayati önem taşımaktadır ve hepimizin istediği temiz enerjili bir geleceğe yönelik özel sektör yatırımlarının önünü açacaktır.

[İmzacılar]

Actiam
Aegon Asset Management
Australian Ethical Investment
Aviva Investors
Bayerische Versorgungskammer
Dana Investment Advisors
EdenTree Investment Management Ltd
Environment Agency Pension Fund
First Affirmative Financial Network
Friends Fiduciary Corporation
Inflection Point Capital Management
KBI Global Investors
La Francaise
Legal and General
Trillium Asset Management LLC
Trilogy Global Advisors LP