IMF, karbon salımında azaltmaya ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, fosil yakıtlara yapılan finansal destekler ile “yangına körükle gidildiğinin” altını çiziyor.

2020’de kömür, petrol ve doğalgaz üretimi ve yakılması işlemlerine 5,9 trilyon dolarlık finansal destek verildiğini ve hiçbir ülkenin yakıtlarını çevresel maliyetlerini tam yansıtacak ölçüde fiyatlandırmadığını tespit etti.

Bu çevresel etkilerin içerisinde %42 oranında fosil yakıtların hava kirliliğinden neden olduğu ölümler ve sağlık sorunları ile %29 oranında sıcak dalgaları ve iklim değişikliği var.

IMF’nin çalışması eğer bu etkiler fosil yakıtların fiyatlarına yansıtılırsa, küresel karbondioksit salımının üçte bir oranında azalabileceğini öne sürüyor. 

Çalışma aynı zamanda fosil yakıtlara yapılan finansal yardımların %8’inin direkt olarak, %6’sının ise vergi indirimleri ile olduğunu gösteriyor. Bu finansal yardımların şekillendirilmesi ve ortadan kaldırılması önümüzdeki süreçte önemli bir tartışma noktası olacak.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde ortak karar alınarak bu finansal yardımların sona erdirilmesi ile, IMF yılda bir milyon ölümün önüne geçilebileceğini ve hükümetler için dolaylı yoldan trilyonlarca dolarlık geri kazanım olabileceğini öne sürüyor.

IMF raporu aynı zamanda fosil yakıt fiyatlarını düşük tutma konusunda yanlış varsayımlar olduğunu da belirtiyor. Fosil yakıt fiyatlarını düşük tutmak, çoğunlukla kullanan onlar olduğundan aslında varlıklı hanelerin yararına oluyor.

Rapor, tam tersine buraya yapılan finansal yardımlar düşük gelirli insanlara direkt yardımcı olarak projelere yönlendirilirse daha fazla geri dönüş alınabileceğini belirtiyor.

Aslında 2009 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu G20 ülkeleri tarafından verimsiz olarak kabul edilen finansal yardımların 2025 tarihinde kaldırılması kararlaştırılmıştı, ama veriler bunun tam tersini gösteriyor.

Bu verilere baktığımızda, 2020’de kömürün %99’unun, motorinin %52’sinin ve doğalgazın %47’sinin fiyatların gerçek maliyetlerinin ancak %50’si civarında fiyat bulduğunu görüyoruz. Bu yardımların üçte ikisinden ise beş ülke sorumlu: Çin, ABD, Rusya, Hindistan ve Japonya.

Fosil yakıtlar için uygun fiyatlandırma, elektriklendirme projelerinin ucuzlamasını sağlayabilir. Böylece elektrikli arabaların, ocakların ve ısınma sistemlerinin payı artarak, direkt fosil kaynaklı yakıt kullanımı da azalacaktır.

Ama IMF’nin raporu önlem alınmazsa bu finansal yardımların 2025’te 6.4 trilyon dolara yükselebileceğini söyledi. Bu iklim krizi ile savaş verdiğimiz şu dönemde kabul edilemez bir yükselme.

G20 ükelerinin ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde alınacak kararlar ve işbirliği bu yükselmeyi engelleyecek tek şans.

O yüzden, sende bize katıl ve Fosiil Yakıtları #YerinAltındaBırak mesajını karar vericilere ulaştır.