Ankara’da bulunan ÇayırhanTermik Santrali, 191 kuş türünün bir arada yaşadığı Nallıhan Kuş Cenneti için tehlike yaratmakta.

Nallıhan Kuş Cenneti’ne su sağlayan, Sarıyar Barajının hemen yakınında bulununan termik santral, soğutma suyu ihtiyacını bu barajdan sağlamakta ve atık deşarj suyunu da aynı baraja bırakmakta. Bununla beraber yaklaşık 20 km mesafedeki Beypazarı’nda ülkenin en önemli büyük linyit rezervlerinden biri de bulunmakta.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nin (İDPAD) yaptığı çalışmada bu iki kaynağın, barajın ve dolaylı olarak Nallıhan Kuş Cenneti’nin su kaynaklarının kirliliği araştırıldı.

Bölgeden alınan numuneler ile “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” su kalite değerleri karşılaştırıldığında sudaki Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı normal değerlerden yaklaşık 10mg/L daha yüksek çıktı. Bu durum Sarıyar Barajında ciddi düzeyde organik kirlilik olduğunu göstermekte.Numunelerde aynı zamanda sülfat değeri ortalama değerlerden yüksek çıktığından dolayı, suyun sertliği normalden fazla olarak ölçüldü. Aynı zamanda, endüstriyel işlemin etkisinin kanıtı olabilecek seviyede klor da numunelerde bulunmakta.

Sonuç olarak çalışmalar, bölgedeki su kalitesinin termik santrale ek olarak organik kirlilikten dolayı da bozulduğunu ortaya koymakta.

İDPAD, kuş cennetini koruma adına Nallıhan Belediyesi tarafından denetim ve izleme önlemleri acilen alınması gerektiğini önermekte.