Halkın projeyi istemediği net ve kararlı biçimde ifade edildi ve tutanağa bağlatıldı.

Yöre halkı, santralin ve santrali besleyen kömür ocaklarının bölgede yarattığı sağlık etkileri, ekolojik ve ekonomik yıkımın yaşanarak bilindiği, buna rağmen ÇED sürecinin olumlu raporlarla sonuçlandığı, bunun da gerçeklere uymadığını toplantı düzenleyicilerine iletti.

 

 

Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya MUÇEP, AYÇEP, Turgut Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Muğla Barosu, Muğla Tabip Odası gibi sivil toplum örgütleri ile MUSKİ, Menteşe Belediyesi gibi kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantının yapılmadığının tutanağa bağlanması sonrasında, köylüler ve katılımcı kurumların temsilcileri, projenin yaratacağı çeşitli sorunlar konusunda açıklamalar yaparak, bu sonuçların ortaya çıkmasına yol açacak süreci başlatacak ÇED sürecini ve dolayısıyla yapılmak istenen toplantıyı bu nedenle istemediklerini dile getirdi.

 

 

Turgut Köyü’nden Tayyibe Demirel,  “Ne zeytin var , ne çiçek var , ne yaprak var… Hepsi kurumuş! Bizim yaşama hakkımız yok mu Turgut’ta?” diyerek senelerdir çeşitli davalarla bu mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.