Avrupa’nın en büyük yeni kömür santrali durduruldu

Gdansk’daki mahkeme, tartışmalı kömür santrali inşa etme iznini iptal etti – projeyi başladığı noktaya geri gönderdi.

Mahkeme, Północ Santrali için inşaat izinlerini iptal etmek için Pomeranya Valisi’nin (tesisin inşa edileceği bölge) kararını onadı. Hakimler valinin, inşaat izni alınırken bölgesel otoritenin karar verme sürecinin yasalara aykırı olduğu kararı ile hemfikir oldu. Karara göre, yetkili Starosta Tczewski (Starosta) yurttaşların yasal işlemlere katılımını engelledi.

Avrupa’nın en büyük yeni kömür santrali

Yapılırsa Avrupa’nın en büyük yeni kömür santrali olacak 1600 MW’luk işletme, yaklaşık 3.7 milyon ton kömür yakacak ve yılda 8 milyon ton CO2 salacaktı. Sağlıklarına ve çevredeki tarım alanlarına neden olacak zarardan endişe eden yerel sakinler santrala karşıydı.

Mahkeme aynı zamanda valinin, Starosta’nın enerji santralını inşa etmeyi umut eden yatırımcı Polenergia’dan alınan verileri ve kanıtları sorgulamadan kabul ettiğini ve yerel topluluk ve STK’ların kanıtlarına ve görüşlerine daha az ağırlık verdiğini belirten ifadesine katıldı.

Çeşitli STK’lardan oluşan STOP EP (Polnoc Enerji Santrali’ni Durdur) koalisyonu, Polenergia’nın metan, azot monoksit, dioksin ve furan gibi en tehlikeli emisyonları hafife almasına odaklandı. Dahası, yatırımcı, santralin su üzerindeki olası olumsuz etkileri hakkında bir değerlendirme yapmamıştı.

ClientEarth Polonya’nın avukatı Malgorzata Smolak, “Mahkemenin kararı, yerel toplulukların bu tür projelerde söz sahibi olması gerektiğini onayladı. Yerel sakinlerle birlikte bu yatırıma itiraz ettik, ancak göz ardı edildi. Pomeranya Valisi’nin ve mahkemenin bizden yana olmasından ve hukukun üstünlüğünden emin olduğumuzdan dolayı mutluyuz.” dedi.

unnamed

Polenergia temyiz yoluna gitmeyi tercih edebilir – ancak mahkeme kararı yatırımın kendisini sorguluyor. Polenergia’nın inşaat izinleri böylece ikinci kez bozuldu. 2012’de ilk defa izinleri kaldırıldığında da benzer nedenler söz konusuydu. Polenergia, şimdi Północ Santralını inşa etme çabalarına başladığı Mart 2011’deki konumuna dönmüş oldu.

Kaynak: ClientEarth