Faaliyetteki İzdemir Kömürlü Termik santralının ÇED olumlu kararının mahkeme tarafından iptal edildi. 30 yıldır devam eden haklı mücadelemiz mahkeme kararı ile tescillendi. Kyme Antik Kenti’nin öneminin altı bir defa da mahkeme tarafından çizildi. Şirket, yeni bir Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı, İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı ise 6 Mart’ta gerçekleşti. Toplantıda itirazlar dillendirildi. Fakat İDK’den geçen karar, 10 günlük askı süresinde halkın görüşüne açıldı.

İzdemir Termik Santralı , Kerem Yücel / CAN Europe

İzdemir Termik Santralı ve Sabriye Teyze, Kerem Yücel / CAN Europe

Kömürlü termik santrallar sadece bölge halklarının havasını, toprağını, sağlığın ve çocuklarını değil, bütün dünyanın iklimini tehdit ediyor.

Şimdi bu duruma itirazlarımızı iletme vakti. Çok vaktimiz yok. 3 günümüz var! Lütfen çevrenize de duyurun.

Eğer İzmir Valliliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne elden iletebiliyorsanız lütfen aşağıdaki dilekçenin çıktısını alarak iletin. Eğer İzmir’de değilseniz, BİMER üzerinden itirazlarımızı iletmek mümkün.

Bimer’den itirazımı nasıl iletirim?

1- bimer.gov.tr ye girin. Başvuru Yap hemen karşınızda.

Screen Shot 2017-03-13 at 18.56.53

2- İster e-devlet şifrenizle, ister onay kodu ile girdikten sonra Yeni başvuru seçeneğinden Görüş ve Öneri’yi tıklayın.

Screen Shot 2017-03-14 at 10.59.25Screen Shot 2017-03-14 at 11.01.44

3- Kimlik ile ilgili yerleri doldurun ve aşağıdaki dilekçeyi kopyalayıp yapıştırın.

Screen Shot 2017-03-14 at 11.05.41

Screen Shot 2017-03-14 at 11.06.48

4- Gönderdikten sonra e-posta adresinize bir alındığına dair onay gelecektir. Tebrik ederiz, aktif vatandaşlığınız daim olsun!

Screen Shot 2017-03-14 at 11.10.03

İmza Dilekçesi

…./03./2017

İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN

Adı-Soyadı  :

T.C. Kimlik No :

Adresi  :

KONUSU : Bakanlık web sitesinde 07.03.2017 tarihinde halkın görüşü ve önerilerine açıldığı duyurulan  “İZMİR ili ALİAĞA, FOÇA ilçe sınırları içerisinde İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ-II (Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Alanı Dahil) projesi ile ilgili hazırlanan ve İDK tarafından yeterli bulunup  nihai  kabul edilen ÇED Raporu’na itirazlarımın sunulması, ÇED olumsuz kararı verilmesi istemidir.

İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 18 -20 Şubat günlerinde  taraflara tebliğ edilen 16.12.2016 tarihli kararı ile “İzmir Demirçelik San. A.Ş.’nin mülkiyetinde olan alan üzerine ithal kömüre dayalı pulvarize kazan teknolojisi ile 350 MW kurulu güçte İzmir Demirçelik A.Ş. ile İzdemir Enerji Santrali- II’nin inşa edilmesi ve işletilmesi planlanan proje ile ilgili olarak verilen 17.06.2010 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı”nın hukuka aykırı olduğundan İPTALİNE karar verilmiştir. Mahkeme kararının Anayasanın 138. Maddesine göre gecikmeksizin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesine göre en geç 30 gün içinde  uygulanması, hukuka aykırı çalışan termik santralın mühürlenmesi gerekirken,  Müdürlüğünüzün web sitesinde 24.02.2017 tarihinde aynı proje ile ilgili  06.03.2017 tarihinde İDK toplantısı yapılacağı duyurulmuştur. Daha sonra basından davacı ve davacı avukatlarının İDK toplantısına katılıp hukuki ve bilimsel itirazlarda bulunduklarını okudum. Yanlıştan dönüleceğini beklerken hemen ertesi günü 07.03.2017 tarihinde Müdürlüğünüz sitesinde ÇED raporunun İDK tarafından yeterli bulunup  nihai  kabul edildiğini şaşkınlıkla öğrendim. Duyuruda 10 günlük süre içinde halkın görüşlerini sunabileceği, bu görüşlerin Bakanlık tarafından dikkate alınacağı da yazılı olduğundan sözü edilen halkın bir ferdi, bir yurttaş olarak itirazlarımı iletiyorum.

    • Mahkeme kararının uygulanması yerine, genelge ile kararın etkisiz hale getirilmesine İTİRAZ EDİYORUM; Anayasanın 2.maddesinde yazıldığı gibi HUKUK DEVLETİ olmanın gereğinin yerine getirilmesini, mahkeme kararının derhal uygulanmasını, hukuka aykırı çalışan TERMİK SANTRALIN KAPATILMASINI talep ediyorum.
  • Mahkeme kararında belirtildiği gibi Termik Santralı, insanlığın ortak kültür mirası Kyme Antik Kenti’ne, bölgedeki zeytinliklere, tarım alanlarına, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne,  denizine, İzmir dahil olmak üzere bölgenin havasına çok  büyük zarar vermektedir. Askıya çıkartılan ÇED Raporu ile bu zararların önlenmesi mümkün değildir, o yüzden İTİRAZ EDİYORUM.
  • 27 yıl önce İzmirlilerin Konak’tan Gencelli’ye insan zinciri oluşturarak karşı çıkmaları üzerine 1992 yılında Danıştay’ın yörenin “kapasite sorunu” olduğu gerekçesiyle İPTAL kararı vermesi sonucunda ilk termik santral girişimi engellenmişti.  Aradan geçen 25 yıllık sürede Aliağa’da kirlilik yaratan tesisler azalmamış misliyle artmıştır. Bölge kirlilik yaratacak yeni bir tesisi kaldıramaz, bu nedenle İTİRAZ EDİYORUM.

Anayasanın 17. ve 56. maddesindeki sağlıklı çevrede yaşama hakkımı talep ediyorum ve anayasanın yüklediği çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek  ödevim gereğince İZMİR ili ALİAĞA, FOÇA ilçe sınırları içerisinde İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ-II (Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Alanı Dahil) projesi ile ilgili hazırlanan ve İDK tarafından yeterli bulunup  nihai  kabul edilen ÇED Raporu”na İTİRAZ EDİYORUM ve proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyorum.

Ad-Soyad-İmza