Türkiye Barolar Birliği ve Bartın Barosu’nun birlikte düzenlediği “Enerji-Çevre-Hukuk” konulu panel 11 Şubat Cumartesi günü Amasra Northdoor Otel’de yapıldı. Halkın yoğun ilgisini çeken panelde 300 kişi kapasiteli salon doldu, taştı. Bartın Belediye Başkan vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halil Balık, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, CHP Amasra ilçe başkanı Bora Işıkal’ın yanı sıra birçok sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı panel çok verimli geçti.

DSC_6967

AMASRA’YA TERMİK SANTRAL YAPMAK CİNAYETTİR

IMG_1006

Amasra’da yapılmak istenen “Hema Termik Santrali” için verilen ÇED olumlu kararı ve Çevre Düzeni Planı değişikliği ile bunlar için 2019 kişiyle açılan iptal davası sürecinin değerlendirildiği panelde açılış konuşmasını Bartın Barosu başkanı Av. Ferhat Parlatır yaptı. Baro Başkanı Parlatır konuşmasında; “Bartın halkının termik santrale hayır dediğini, Karadeniz’in en güzel kıyılarına sahip olan Bartın’ın termik santralle yok edilemeyeceğini, Fatih Sultan Mehmet tarafından Çeşm-i cihan (Dünya’nın gözü) olarak adlandırılan Amasra’ya termik santral kurulmasının cinayet olacağını” söyledi.

BİR AİLEYE ÖZEL İZİNLE AMASRA TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILDI

DSC_6978

Panel’e başkanlığını yaptığı Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun Türkiye’nin farklı yörelerinden gelmiş üyeleriyle katılan ve aynı zamanda Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi de olan Av. Ali Arabacı da yaptığı konuşmada; “Türkiye’de artık çevre hakkı mücadelelerinin yaşam hakkı mücadelesine dönüştüğünü” söyledi. Komisyon başkanı Av. Arabacı; “Amasra’yı doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle çok önemsediklerini, Amasra’nın mutlaka gelecek kuşaklara hiç değilse bu haliyle korunarak aktarılması gerektiğini, böyle çok değerli bir yere termik santral için ÇED olumlu kararı verilmiş olmasının endişelerini arttırdığını, termik santrallerin ormana, doğaya, toprağa, suya, denize, insan sağlığına zararları olduğunu, bunun örneklerini Yatağan’da, Elbistan’da, Soma’da ve Çatalağzı’nda gördüklerini, Amasra’da kurulmak istenen termik santral hakkında ÇED sürecinde ne çevresel etkilerin doğru bir şekilde değerlendirildiğini, ne de bölgesel ve havza bazında planlamaların gözetildiğini” söyledi. Av. Arabacı ayrıca; “Bir aileye özel izinle Amasra’mızın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıldığını, Türkiye Barolar Birliği’nin şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da Bartın ve Amasra halkının yanında olacağını” sözlerine ekledi.

TERMİK SANTRAL YÖRE EKONOMİSİNE DE ZARAR VERECEK

Av. Yakup Okumuşoğlu’nun yönettiği panelde; Av. Engin Uzun “Amasra’da Termik Santral ve Hukuki Süreç”i, Dr. Bengi Akbulut “Termik Santrallerin Görünmeyen Maliyetleri”ni, Prof. Dr. Erdoğan Atmış “Amasra’da Termiksiz Yasam Mücadelesi ve Gerçekler”i, Av. Fevzi Özlüer ise “Çevre ve Kent Hukukunda Güncel Durum”unu anlattı. Konuşmacılar Amasra’da kurulacak bir termik santralin çeşitli çevre sorunları yaratmanın yanında, yöredeki turizmi bitireceğini, Bartın ve Amasra ekonomisine zarar vereceğini, yöre halkının sağlıklı yaşamını tehlikeye sokacağını belgeleriyle anlattılar.  Konuşmalarda Almanya’nın kömürlü santralleri hızla kapatmaya devam ettiği ve 2050 yılında hiçbir şekilde fosil yakıt kullanmamayı hedeflediği, İngiltere’nin 2025 yılına kadar bütün kömürlü termik santrallerini kapatacağını, buna rağmen Türkiye’de hızla kömür santral kurulmaya çalışılmasının çok düşündürücü olduğu vurgulandı.

Panelin sonunda panelistler katılımcıların sorularına yanıt verdiler. Ayrıca panel için Tarlaağzı köyünden gelen ve panelde en önde oturarak konuşmacıları dikkatle dinleyen kadınlar “Hattat dışarıdan gelen geziciler bizi tencere tava ile kovdu diyormuş. Yalan konuşmasın, onu köyümüzden teneke çalarak biz kovduk, köyümüzde termik santral istemiyoruz” diyerek tepkilerini gösterdiler.

Bartın-Amasra halkının yıllardır verdiği mücadeleyi bu konuda panel düzenleyerek gündeme getiren Barolar Birliği’ne ve Bartın Barosu’na Bartın Barosu başkanı Av. Ferhat Parlatır şahsında Bartın Platformu olarak çok teşekkür ediyoruz.

Paneldeki tüm konuşmalar parça parça Youtube’den izlenebilir. https://www.youtube.com/watch?v=sTA3NcQdjRg&t=220s  

Kamuoyuna saygılarımızla.

BARTIN PLATFORMU