Gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiren insan sebepli iklim değişikliği, kentler için de büyük bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmakta. Aniden bastıran yağışlar, aşırı hava olayları, sıcak hava dalgaları, sadece kentli gündelik yaşam pratiklerimizi engellemiyor, aynı zamanda can kayıplarına, sosyal ve ekonomik maliyetlere sebep oluyor. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı derinleştiren kentli yaşam pratiklerimiz ve kentlerde yoğunlaşan tüketim alışkanlıklarımız da bu tehdidi işin içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Öte yandan kentler iklim değişikliğine karşı mücadele için de önemli fırsatlar barındırıyor. Nasıl bir gezegende yaşamak istediğimiz ve nasıl bir gelecek arzuladığımız, yaşam alanlarımızı, kentlerimizi nasıl inşa edeceğimizle ve dönüştüreceğimizle de yakından bağlantılı.

9 Mayıs’ta açılışını yapacağımız www.iklimicinkentler.org sitesi ve site üzerinden ulaşılabilecek “İklim İçin Kentler: Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı” kitabımız bu sorulara yanıt arıyor. Dr. Baran Alp Uncu’nun yazdığı kitabın, yerel seçimlerin ardından belediyelerin stratejik planlarını hazırladıkları ilk altı ay içerisinde, yerel yönetimlerin iklim başlığını planları arasına koymalarını ve bu yönde çalışmalarını teşvik edeceğine inanıyoruz. İklim değişikliğine karşı kent temelli çözümlere, iklim eylem planına, dünyadan iyi örneklere ve Kadıköy Belediyesi’nin iklim eylem planını katılımcı ve işbirliğine açık bir şekilde nasıl hazırladığına odaklanan kitap, bu konularda çalışma yapmak isteyen herkes için de yararlı bir kaynak niteliğinde.

Kitabın tanıtımını Yerel İzleme Uygulama ve Araştırmalar Derneği (Yereliz) ile 9 Mayıs Perşembe saat 11.00’da Salt Galata’da gerçekleştireceğimiz “Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği Eylem ve Uyum Planları”  paneliyle gerçekleştireceğiz. Panele İBB Sistem Geliştirme Şefi Seda Özdemir, Kadıköy Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, Dr. Baran Alp Uncu ve Dr. Barış Gencer Baykan konuşmacı olarak katılacak.

Yaşanılabilir, adil eşitlikçi kentleri bir arada oluşturmaya vesile olması dileğiyle