Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) toplantısında iki haftadır süren yoğun görüşmeler sonucunda ulaşılan karar, fosil yakıttan çıkışın artık masada olduğuna dair denizcilik endüstrisi ve yatırımcılara açık bir mesaj veriyor.

Bu hedefe ulaşmak, 2030’larda okyanuslarda seyreden deniz taşıtlarının çoğunun sıfır emisyonlu yenilenebilir yakıt kullanacağı anlamına geliyor. Küresel ticaretin yüzde 80’ini gerçekleştiren gemiler, o zamana kadar fosil yakıttan arınmış olacaklar.

Alınan karar, Avrupa Birliği ve Pasifik Adaları’nın desteklediği %100 emisyon azaltımı hedefi kadar güçlü olmasa da, önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Karar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu hemen hemen tüm IMO üyeleri tarafından kabul edilirken, karara sadece Suudi Arabistan ve ABD karşı çıktı. IMO Çevre Koruma Komitesi tarafından onaylanan karar, bugün itibari ile resmileşti.

Küresel emisyonların neredeyse 3’ünden sorumlu denizcilik sektörünün attığı bu karbonsuzlaşma adımı, küresel ısınmayı 2°C ‘nin altında tutma patikasıyla uyumlu olarak hazırlandı. Ancak Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5°C’de tutma hedefi göz önüne alındığında 2050’ye kadar emisyonların yüzde 100 azaltılmasının önemi öne çıkıyor.

 

Karara dair uzman yorumlarını aşağıda okuyabilirsiniz:

Kitack Lim, Secretary General, IMO 
“Metin herkese tatmin edici gelmeyebilir ama güçlü bir orta yol bulunduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, bu uzlaşma metninin tüm aktörlerin ortak iradesini yansıtan bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Metin, sektöre güçlü bir sinyal veriyor ve üye devletler olarak Paris Anlaşması’na verdiğimiz taahhütlerin bir benzerini bu sektör için de ortaya koyduğumuzu gösteriyor”

John Maggs, Başkan, Temiz Gemicilik Koalisyonu 

“Önemli bir anlaşmaya ulaştık, bu seviyede gösterilen güçlü irade, yeni yakıtlar ve itiş teknolojileri kullanan gemilerin olduğu bir sektörel dönüşümü tetikleyecek. IMO, kısa vadede emisyonları hızlı bir şekilde azaltacak tedbirleri uygulamaya koymak için ivedilikle hareket etmelidir. Yoksa Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılamayacak”
Bill Hemmings, shipping director, Transport & Environment
“IMO; Brezilya, Panama, Suudi Arabistan’ın önderliğindeki bazı ülkelerin dogmatik muhalefeti olmasaydı çok daha ileri bir karar alabilirdi. ABD’in de güçlü muhafeleti vardı. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, bu karar bize ümit verici bir rota sunuyor. Artık, karbonsuzlaşma kavramı ve sektördeki emisyon azaltımı hedefi resmi bir statü kazandı”

MEPC72.com