BM İklim Zirvesi COP 25 Madrid’de devam ederken Zonguldak kent merkezinde bir araya gelen yaşam savunucuları Türkiye’nin hala Paris İklim Anlaşması’nı onaylamamasına dikkat çekerek “Termiği değil, Paris’i onayla” pankartı açtı.
Çeşitli dövizlerin de taşındığı eylemde bir basın açıklaması gerçekleştiren yaşam savunucuları Çatalağzı’nın yıllardır kömürlü termik santraller yüzünden zehir soluduğunun altını çizerek bu durumun Türkiye’nin fosil yakıtlara dayalı enerji politikasının bir iz düşümü olduğunu belirttiler.

İklim krizinin baş faillerinden termik santrallere karşı olduklarını belirten aktivistler, Türkiye’nin iklim krizi gerçeklerine uygun olarak dünyanın geri kalanıyla birlikte krize karşı aktif mücadeleye katılmasını talep ettiler. Bunun için de Paris İklim Anlaşması’nın bir an önce mecliste onaylanmasını ve iklim kriziyle mücadelede zayıf durumda olan Türkiye’nin Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nı güncellemesi gerektiğini vurguladılar.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Çatalağzı, Türkiye zehir soluyor

Zonguldak’ın termik santral cenderesindeki Çatalağzı Beldesi, yıllardır termik santraller yüzünden zehir soluyor. Yedi termik santral ünitesinin aktif çalıştığı Çatalağzı’nda solunum yolları yetmezlikleri, erken ölümler ve kanser vakaları artık maalesef gündelik yaşamın bir gerçeği haline gelmiş durumda. İnsanın, hayvanın, doğanın canına kast eden bu termik santraller yetmezmiş gibi bir de bölgede yeni termik santraller yapılmak istenmekte.

Zonguldak ve bölge üzerinde büyük tahribat bırakan bu durum, ülkemizin de enerji üretiminde termik santralleri öncelik vermesinin bir iz düşümü. Ülkemiz dünyada en fazla termik santrali olan 13. Ülke konumunda. Buna paralel olarak Çin ve Hindistan ardından dünyada en fazla termik santral projesi de yine Türkiye’de.

Gençler “evimiz yanıyor” diye haykırıyor

Oysa bugün dünyanın dört bir yanında gençler başta termik santraller olmak üzere fosil yakıtlardan enerji üretimine karşı “evimiz yanıyor” diye haykırıyorlar. Zira sadece inşa edildiği kendi bölgesini değil, tüm yeryüzünü zehirleyen termik santraller iklim krizini de derinleştiren başlıca unsurlardan. Bizler Zonguldaklılar olarak, yeryüzü için, geleceğimiz için Çatalağzı ve bölgedeki diğer termik santrallere karşı olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz.

Termik santralleri değil, Paris’i onayla!

Türkiye’nin iklim krizi gerçeklerine uygun olarak dünyanın geri kalanıyla birlikte bu krize karşı aktif mücadeleye katılmasını talep ediyoruz. Bu çerçeve içinde Türkiye bir an önce 2016 yılında imzaladığı ancak hala meclisten geçirmediği Paris İklim Anlaşması’nı onaylamalı ve gayet zayıf durumda olan iklim kriziyle mücadelede Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nı bir an önce güncellemelidir. Havayı, suyu, toprağı, iklimi zehirleyen kirli enerji yatırımlarına karşı Zonguldak’tan hep birlikte haykırıyoruz: Türkiye, termik santralleri değil, Paris’i onayla!”