Kosta Rika’nın yeni seçilen cumhurbaşkanı Carlos Alvarado karbonsuz bir toplum yaratmak planlarının bir parçası olarak fosil yakıtların kullanılmasının ülke çapında yasaklandığını duyurdu.

Eski bir gazeteci ve siyaset bilimci olan Alvarado, “Karbonsuzlaştırma bizim neslimiz için oldukça büyük bir yükümlülük ve Kosta Rika dünyada bunu başaracak ilk ülkelerden biri olmalıdır, hatta ilk ülke olmalıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Çarşamba günü Plaza de la Democracy’deki göreve başlama konuşmasında “Bizim, ekonomimizde temiz ve yenilenebilir enerji kullanımı sahası yaratmak için fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldırmak gibi oldukça büyük ve güzel bir görevimiz var.” dedi.

Yaklaşık 2000 kişilik bir kalabalığa seslenen yeni başkan, liderleri olarak mali açıkları %50 oranında azaltma, beyaz yakalı suçla mücadele girişimlerini artırma ve ülkenin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kamu maliyesini verimli bir şekilde paylaştırma gibi vaadlerini yineledi.

Başkan Alvarado “Bugün bu başkanlık rozetini sizlere ve ülkemize verilebilecek en büyük onur ve en büyük sorumluluk olduğunun bilinciyle alıyorum.” diye ekledi.

Kosta Rika’nın bugüne kadarki en genç başkanı olan 38 yaşındaki başkan Alvarado Paris Anlaşması’nın talepleri doğrultusunda dünyayı karbonsuzlaştırma gibi çevresel girişimlere önderlik etmekte oldukça istekli.

2016 Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliğine karşı stratejiler hedef listesinde belirtildiği üzere Dünya’nın iki santigrat derece ısınmasını önlemeyi amaçlamakta.

Eski Başkan Barack Obama’nın yönetimindeki ABD, Paris İklim Anlaşması’nın bir parçası olarak, küresel ısınmanın yavaşlamasına yardımcı olmak için 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 2005 seviyesinden yüzde 28’e kadar düşürmeyi taahhüt etmiş, fakat bir yıl sonra varisi Donald Trump ABD’nin anlaşmadan geri adım attığını açıklamıştı

Çin ve Avrupa Birliği de dahil, diğer ülkeler de yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerine dair taahhütlerini yenilemiş; Karayipler, Bahamalar ve Şili gibi Latin Amerika ülkeleri de büyük bir adım atarak plastik torbaları ve tek kullanımlık eşyaların kullanımını yasaklamıştı.