Çanakkale’de yapılmak istenilen Kirazlıdere Termik Santrali’ne şimdilik onay çıkmadı. 26 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED raporunu onaylamayarak, özellikle hava kirliliği modellerinin yenilenmesi için şirkete 2 ay süre verdi. Halk takipçisi olmasaydı iklim, hava ve tarıma büyük etkisi olacak olan proje belki de dün onaylanmış olacaktı. Bölgede yapılmak istenen toplam 16 santralden sadece birisi olan projenin hiçbir koşulda yapılmaması için vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları kararlı.

 kirazlıdere-görsel-takip

Yılda 3.5 milyon ton ithal kömür yakacak ve 314 bin ton kül yayacağı öngörülen termik santral; bölgede çalışan ve planlanan diğer 15 santralle birleşince neden olacağı çevre ve sağlık etkileri sebebiyle Çanakkalelerin ve ülke çapında çevrecilerin tepkisini çekmişti. Projenin ÇED Raporu’nun onaylanmaması için, Çanakkale, Ankara ve İstanbul’dan pek çok derneğin yanı sıra Amasra, Bursa, Gerze, Aliağa, Foça gibi tüm Türkiye çapında da sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar itiraz dilekçeleri yollamıştı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan İnceleme Değerlendirme Toplantısına da katılım gösteren sivil toplum temsilcileri, proje için yapılan hava kirliliği modellemesinin eksik ve hatalı olduğu, projenin yayacağı kömürün ekolojik bir yıkım yaratacağı ve bölgenin tarım ve turizm gelirlerini sekteye uğratacağını ifade etmişti.

 

Yapılan itirazlar sonucunda, projenin ÇED Raporu, İnceleme Denetleme Kurulu tarafından yetersiz bulunarak şirkete iki ay ek süre verildi. Toplantıya katılan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan “Bakanlığın projeye yaptığımız eleştirileri dikkate alarak ÇED raporunu şu anda onaylamamış olması çok önemli” dedi. Doğan “Ancak termik santral projesi maalesef hala rafa kalkmadı. Sadece Kaz Dağları’nda değil, Marmara ve Avşa Adası, İstanbul ve tüm Marmara Bölgesi’nde nefes almaya devam edebilmemiz için şirketin iddia ettiği gibi yeni teknolojiyle bile olsa kömür yakacak olan tek bir santralin daha yapılmaması gerekiyor. Bu nedenle, proje  iptal edilene kadar Kazdağları, iklim, hava, su ve sağlığımız için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

TEMA Vakfı’nın yaptırdığı modelleme çalışması, bölgede planlanan tüm santraller hayata geçerse özellikle Bandırma-Çanakkale arasındaki bölge ve Ezine’de hava kirliliğinin %50-150 arasında artırabileceğini ortaya koydu. Kirazlıdere termik santrali, doğa harikası Kaz dağları bölgesinde olacak olan toplam 16 termik santral ve ayrıca pek çok başka madencilik ve sanayi projeler, duble yol ve köprü  gibi projelerden sadece biri. Kolombiya’dan ithal edilecek olan kömürle çalıştırılması planlanan santral yapılırsa; sadece çevresel yıkıma ve hava kirliliği nedeniyle kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa sebep olmayacak, aynı zamanda kullanacağı ithal kömür nedeniyle ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan enerjide dışa bağımlılığın ve dış ticaret açığının artmasına da neden olacak. Oysa, yapılan çalışmalar Türkiye’nin 2030 yılına kadar enerji üretimi için iklime, doğaya ve tarıma bu derece zararlı olan kömürlü santraller yerine yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile enerjisinin %50’sini karşılayabileceği gösteriyor. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi geri dönülemez etkileri olacak olan  proje tamamen iptal olana kadar takibe ve mücadeleye devam edeceklerini açıkladılar.

Kirazlıdere termik santraline itiraz için hazırlanıp yurttaşlar tarafından ilgili makamlara iletilen dilekçe örneğine linkten ulaşabilirsiniz.

Kirazlıdere santralinin neden “telafisi imkansız daha fazla zararlar” doğuracağını anlatan Aşırı İklim Olayları 2017 Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2014 yılında yayınlanan ve 3 ayrı senaryo çerçevesinde 2030’a kadar Türkiye’nin artan ihtiyacını karşılayacak elektriğin üretimi için, taş kömürü ve yerel linyit öncelikli mevcut stratejinin maliyeti ile yenilenebilir enerji odaklı seçeneğin maliyeti hemen hemen eşit olacağını belirten raporaburadan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğiİda Dayanışma Derneği