İçinde bulunduğumuz günlerin karanlığı hepimizin malumu. Ağır bir dönemden geçiyoruz. Talan, her alanda acımasızca devam ediyor. Yine de bu karanlık ve zor günlerde gelen bazı sevindirici haberler haklı mücadele azmimize güç katıyor. Şairin* dediği gibi her şeyde bir çatlak vardır ve ışık oradan sızar.

2010 yılında açtığımız ENKA kömürlü termik santrala karşı dava macerası 7,5 sene sonra bitti. Darısı bu bölgede 2014 Mart ayından itibaren hukuksuz şekilde çalışan İzdemir (İDÇ) Enerji ve Bartın, İskenderun, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Maraş ve unuttuğum diğer bölge  termik santrallerine! (Vay be, neredeyse tüm iller sıraya girmiş.)

ENKA’nın Aliağa’daki termik santral macerası bitti‘ haberi aslında yeni bir haber olmasa da, ÇED olumlu kararının iptali ve lisans iptali, Danıştay tarafından karar düzeltme yolu kapalı olarak 7 Aralık 2017 tarihinde onaylandı ve geçtiğimiz günlerde tebliğ edildi. Şirket yatırımdan vazgeçtiğini açıkladı. Fakat T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itiraz ederek kararın bozulması için çaba sarf etti, diğer termik santrallere örnek teşkil etmesin istendi, belki de.

5 Mayıs 2010 tarihinde davayı ilk açtığımızdaki heyecanımızı hatırlıyorum ve gülümsüyorum. (Dava dosyasının başına neler geldiğini başka bir yazıya saklıyorum.) Neredeyse 8 yıla varan bir mücadele, birçok iniş ve çıkışlarla dolu… Gün geldi kaybettik; umutlar tükenir gibi oldu. Gün geldi umutlandık, ama sonunda kazandık. Emek veren, katkı koyan, destekleyen herkese gönülden teşekkürler.

Şöyle bir düşünün, Aliağa gibi sanayinin her türlüsünü ve yüzlercesini barındıran bir bölgede 5-10  sıradan insan termik santral yapılmasın diye dava açma cesaretini ve inancını gösteriyor. Birçok olumsuzluğa rağmen dava, biz sayısı 5-10’dan binlere ulaşan yaşam savunucularının zaferi ile sonuçlanıyor. Son günlerde özellikle Bartın ve Bursa‘dan gelen olumsuz haberler karşısında yılgınlığa düşmeden mücadeleye devam edilmesi çok değerlidir.

Sevgili Dostlar, aslında anlatılacak daha çok şey var, ama benimki kıssadan hisse olsun. Mücadele eden bazen kazanır. Mücadeleden kaçan her zaman kaybeder.

Sevgi ve dostlukla,

Bahadır Doğutürk

*Leonard Cohen – Anthem