Hattat Holding’in Amasra’da bitmek bilmeyen kömürlü termik santral inadında mahkeme bir kez daha yaşam savunucularını haklı buldu. Zonguldak İdare Mahkemesi, Bartın Platformu’nun açtığı davalar üzerine Amasra’da termik santralin önünü açacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yapılan değişiklikleri iptal etti. Böylece Bartın Platformu, on seneyi aşkın süredir cennet Amasra’ya gözünü diken Hattat Holding’e karşı bir kez daha önemli kazanımlar elde etmiş oldu. Bartın Platformu konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamada kararla birlikte Amasra’ya termik santral yapılmasının, Amasra’nın turizm, kent, tarih kültürüne aykırı olduğunun ve plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğunun bir kez daha tescillendiğini vurguladı.

Bartın Platformu’nun senelerdir sürdürdüğü termiksiz yaşam mücadelesindeki bu önemli kazanımı biz de can-ı gönülden kutluyor, Hattat Holding’in bir an önce kömürlü termik santral inadından vazgeçmesini istiyoruz.

Bartın Platformu’nun plan iptalleriyle ilgili açıklamasının tamamı ise şöyle:

AMASRA’DA TERMİK SANTRALİN ÖNÜNÜ AÇAN İKİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Bartın-Amasra halkının Bartın Platformu çatısı altında sürdürdüğü “Termiksiz Yaşam Mücadelesi” meyvelerini vermeye devam ediyor. Bilindiği gibi dört ay önce Danıştay 6. Dairesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın yürütmesini durdurmuştu. Şimdi de Zonguldak İdare Mahkemesi platformumuzun açtığı davalar üzerine Amasra’da termik santralin önünü açacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yapılan değişiklikleri iptal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 48362481 – 305.03.15- E . 690 sayılı ve (740437812 ) Bartın ili , Amasra ilçesi Hema Termik Santralı İmar Planı konulu Hema Elektrik Üretim AŞ.nin 28.11.2016 tarihli ve  206/79 . H. HEMT sayılı yazısı ile Bartın İli  Amasra ilçesi, Çapak koyu mevkiinde  bulunan Hema Termik Santrali (1320 MWe) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 19.04.2018 tarihinde onaylanmasına dair kararın  26.04.2018 tarihinde askıya çıkarılması üzerine 17.05.2018 tarihinde Bartın Platformu olarak itirazda bulunmuştuk, itirazlarımıza olumlu cevap verilmemesi üzerine plan değişikliklerinin  iptali için Zonguldak İdare Mahkemesine açtığımız davada Zonguldak İdare Mahkemesinin 2016/730 Esas 2020/397 Karar sayılı  17.09.2020  tarihli kararı ile Termik santral için  1/1000 ve 1/5000 planlarda yapılan değişikliği planlama esasları, şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı ve kamu yararına uygun olmadığını tespit ederek iptal etmiştir.

08.08.2018 tarihinde açtığımız  davada  20.05.2019 tarihinde  Amasra ilçesi Çapak deresi mevkiinde yapılan keşif sonrası dosyaya sunulan bilirkişi raporunda  “Plan değişiklikleri ile “Orman Alanları”nın “Termik Santral Alanı” ve “Enerji Üretim Alanı”na dönüştürülmesinin  plan açıklama raporları ve plan hükümlerinde enerji ile ilgili yer alan planlama yaklaşım, strateji, hedef ve kararlarının göz ardı edildiği, planlama karar, strateji, hedef ve plan hükümlerine aykırı olduğu, planlama esasları, şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı ve kamu yararına uygun olmadığı” tespit edilmişti.

Zonguldak İdare Mahkemesi Danıştay 6. Dairesinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliklerin yürütmesinin durdurulmasına dair kararı ve talebimiz üzerine dosyada 16.09.2020 tarihinde duruşma yapmıştı. Biz de avukatlarımız Av. Engin Uzun, Av, Berkay Dal ve Av. Yakup Okumuşoğlu ile platform yürütme kurulu üyelerimizle duruşmaya katılmış ve görüşlerimizi ifade etmiştik. Zonguldak İdare Mahkemesi bu duruşmadan sonra davamızın kabulüne 17.09.2020 tarihinde karar vermiş ve bu kararını 30.10.2020 tarihli gerekçeli kararı ile açıklamıştır.

Böylece Amasra ilçesinde Termik Santral yapılmasının, Amasra’nın turizm, kent, tarih kültürüne aykırı olduğu, plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğu, kişiye özel değişiklik yapılmasına Yargının geçit vermediği bir kez daha  ortaya çıkmıştır.

Burada bir kez daha belirtmek istiyoruz ki; Biz Bartın-Amasra halkı olarak bu dokuz canlı termik santral canavarını, tam dokuz kez öldürdük. Kararlıyız. Onuncusunda da öldürüp, Çanına ot tıkayacağız. Bu böyle bilinmeye devam edile.

Kamuoyuna saygılarımızla…

BARTIN PLATFORMU