Bugün, Avrupa çapında faaliyet gösteren 45 düşünce kuruluşu ve STK, Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank, ECB) Başkanı Christine Lagarde’ye yönelik kaleme aldıkları mektupta; ECB’yi, salgınla mücadele kapsamında alınacak önlemlerde iklim krizinin küresel ekonomiye yönelik risklerini göz önünde bulundurmaya çağırıyor. Kurumlar Banka’dan finansmanını, Avrupa kurumlarının Yeşil Düzen’e yönelik yeniledikleri taahhütleriyle ve AB’nin iklim taahhütleriyle uyumlu hale getirmeyi talep ediyor. Aynı zamanda ECB’yi, yaşanan küresel trajedi karşısında ortak bir cephe oluşturmaya çağırıyorlar.

Yeni Ekonomi Vakfı (New Economy Foundation, NEF) Kıdemli Ekonomisti Frank Van Lerven:

“ECB, yalnızca AB’deki finansal piyasalar, insanlar ve aileler için değil, aynı zamanda gezegeni ve doğayı koruma hedeflerimiz için de derin ve uzun vadeli etki yaratacak bir dizi önlem paketini yürürlüğe koyuyor. Salgından önce finans piyasalarımız, 4 derecelik sıcaklık artışını finanse etmeye yönelikti. Bu yönelimin, bilim insanlarının devamlı olarak dikkat çektiği, benzeri görülmemiş ölçekte doğal felaketleri tetiklemesi öngörülüyordu. COVID-19 krizinden sonra, işlerin her zamanki gibi yürütüldüğü senaryoya geri dönmeyi göze alamayız. Ekonominin iyileşmesi sürecinde diğer konularda da güçlenmeliyiz. Bu öneriler, finansmanı yeniden şekillendirmeye ve sonuçlarından fayda sağlamaya yardımcı olabilecek cesur çözümleri içeriyor. Böylece daha dayanıklı bir ekonomik iyileşmenin tohumlarını atabiliriz,” diyor.

350.org Fransa kampanya sorumlusu Clémence Dubois “Avrupa Merkez Bankası, salgınla müdahale planı kapsamında Avrupa pazarlarını desteklemek için 750 milyar Euro’yu piyasaya sunuyor. Şu anda uygulamaya konulan önlemler, önümüzdeki yıllarda ekonomilerimizi ve toplumlarımızı şekillendirmeye yardımcı olacak. Christine Lagarde birçok kez iklim risklerini bankanın faaliyetlerine dahil etme sözü verdi, ancak şimdi Shell ve Total gibi doğayı kirleten ve iklim krizini tetikleyen şirketlerden tahvil alıyor. Kamu kurumlarımız krizi, başka bir kriz yaratacak şekilde çözmemeli. Banka, fosil yakıt şirketleri yerine insanları kurtarmalı ve Yeşil Düzen’e hizmet eden adil bir ekonomik iyileştirmeyi desteklemeli,” diyor.

Positive Money Europe Direktörü Stanislas Jourdan “ECB’nin Covid-19 ile başa çıkmak için aldığı son tedbirler, yalnızca birkaç ay önce akla getirilemeyecek önlemleri benimsediğini gösteriyor. ECB’nin zamanımızın en büyük krizi olan iklim krizini ele alırken aynı cesaret ve yaratıcılıkla hareket etmesini bekliyoruz. ECB’nin ertelenen stratejik plan değerlendirmesinin yanı sıra, bu sürecin öncesinde harekete geçmesi gerekiyor. Kaybedecek vakit yok,” diyor.

The Club of Rome Eş Başkanı, Sandrine Dixson-Declève “Gerek Avrupa Parlamentosu, gerek ECB, Banka’nın Paris Anlaşması’na bağlı olduğunu kabul ediyor. Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank, EIB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstructıon and Development, EBRD) gibi önemli finansal kurumlar günümüzde sağladıkları finansmanın Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra Avrupa Komisyonu, Yeşil Düzen’e olan taahhüdünü ve sürdürülebilir mali teşvik stratejisini yineliyor. ECB, bu işi ileriye götürmek için tüm imzacıların desteğine sahip. Krizin bu döneminde, ekonomiyi sürdürülebilir bir patikaya yönlendirmek ve hem insanın hem gezegenin refahını bu sürecin merkezine yerleştirmek için tüm kurumların birlikte çalışması gerekiyor.”

ECB’nin 30 Nisan’da gerçekleştirilecek yönetim konseyi toplantısı öncesinde paylaşılan mektup, sürdürülebilir kurtarma önlemlerinin geliştirilmesi için beş adım öneriyor. Bunlar:

  • ECB’nin varlık alım programlarını ve teminat çerçevelerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmesi;
  • Bankacılık sektörüne yönelik borcun temdidi (refinansman) uygulamalarını Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmesi;
  • Sürdürülebilir yatırım için varlık piyasalarını desteklemek ve yeşil yatırımları artırmak üzere Avrupa Yatırım Bankası (veya diğer benzer Avrupa kurumları) ile koordineli şekilde hareket etmesi;
  • Avrupa bankacılık sektörünün iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmak ve iklim değişikliğine katkı sunan fosil yakıt finansmanı gibi projelere finans akışını azaltan ihtiyati tedbirleri uygulamaya koyması;
  • Operasyonların, Paris Anlaşması ve Avrupa Bankacılık sektörü ile uyumlaştırılması sürecine ilişkin bilgileri değerlendirmek ve yetkilileri düzenli olarak bilgilendirmesi.

Mektubu imzalayanlar arasında Greenpeace ve Oxfam gibi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Almanya’da faaliyetlerini yürüten Finanzwende; Fransa’da faaliyet gösteren Reclaim Finance; WWF-Yunanistan; Economic Democracy Finlandi; İrlanda’da faaliyet gösteren Trocaire; İspanya’dan IIDMA; İtalya’dan FOCSIV; ve İsviçre’den Klima Allianz gibi Avrupa’nın önde gelen kurumları bulunuyor.

Mektubu imzalamak için buraya tıklayın