FOSİL YAKITLARDAN KURTUL! HERKES İÇİN TEMİZ, UCUZ, ADİL ENERJİ

Eyleme geçİn

Daha adil bir dünya için küresel harekete katılın. İklim değişikliği ile beraber mücadele edelim!

‘İklim değişikliği nedeniyle 30 yıl içinde 140 milyon insan göç etmek zorunda kalacak’

Dünya Bankası Grubu 19 Mart 2018’de iklim değişikliğinin göç üzerindeki etkilerini inceleyen çok önemli bir rapor yayınladı. İklim değişikliğinin insanların nasıl göç etmesine sebep olduğu hakkında yapılan ilk ve en kapsamlı çalışma olan Dip Dalgası – İç İklim Göçüne Hazırlık (Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration) başlıklı rapor, 2050 yılına kadar 140 milyon insanın iklim değişikliği yüzünden ülke içi göçe zorlanabileceğini ortaya koyuyor. Raporda üzerinde odaklanılan bölgeler ise Latin Amerika, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika.

Kadınlar iklim mücadelesinin merkezinde

8 Mart. Bugün, tüm dünyadaki kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutluyoruz. Fakat bu başarılar kolay elde edilmedi: Tarihte kadınlar tarafından yürütülen tüm girişimlerin ortak noktaları sıkı çalışma, amaca derinden bağlı insanlar, somut kampanya taktikleri ve ulaşılması çok güç gözüken bir geleceğe yönelik sarsılmaz bir vizyon oldu. Tüm bunlar, statükoya çarpan bir şok dalgası gibi herkesin eşit olduğu bir dünyanın yolunu açtı.

Denizlerimiz Isınıyor: 1970 – 2017 Arasında Ölçülen Deniz Suyu Sıcaklık İstatistikleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı veriler 1970-2017 dönemi ortalamasına kıyasla 2017 yılında Türkiye kıyılarında denizlerin ısındığını gösteriyor. Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları’ndan toplanan veriler, Marmara denizinin 2017 yılında uzun yıllar ortalamasına göre en fazla artışın (+0.71°C) ölçümlendiği yer olduğunu ortaya koyuyor. Denizlerin ısınması küresel iklim değişikliği bağlamında beklenen etkiler arasında yer alırken bu durum deniz biyo-çeşitliliğini, mavi ekonomi potansiyelini ve halk sağlığını tehdit ediyor; afet risklerini arttırıyor.

Basın Bülteni: Ölü Termik Santrallere Suni Teneffüs

Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), bugün kapasite mekanizmasından yararlanacak termik santralleri açıkladı. Yüksek maliyetli santralleri devre dışı bırakmamak için kamu kaynaklarından ayrılacak bütçe, kömür santrallerinin ayakta kalmasını sağlayacak ve iklim değişikliğine, su ve hava kirliliğine sebep olarak gıda güvencesini tehlikeye atacak. Bu devlet teşviki, fosil yakıtların hızla ucuzlayan rüzgâr ve güneş enerjisiyle yarışamadığını gösteriyor.

Mahallenin ortasında kömür santrali olur mu?

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu ÇED olumlu kararına karşı açtığı davanın aleyhine sonuçlanması ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. "Bursa'da, mahallelerimizin arasına yapılmak istenen, DOSAB Termik Santrali, ikinci "ÇED Olumlu" kararına karşı açtığımız davada mahkeme, ikiye karşı bir oyla aleyhimize karar verdi. Mahkemenin verdiği karar metninde, “Halk Sağlığı” ile ilgili tek bir cümle bile bulunmuyor. Dava sonucunu temyize taşıyacağız."

Türkiye’de Güneş Enerjisi: Adım Adım İlerliyoruz ama Halâ Yolun Başındayız

Güneş enerjisinin ekonomiye kazandırılması konusunda 2017 yılı heyecan verici gelişmelere sahne oldu. Geçtiğimiz yıl kurulan güneş santralı kapasitesi rekor seviyeye ulaşırken çatıların elektrik üretimine açılması için önemli adımlar atıldı. Özellikle imar ve şebeke bağlantısı konusunda bazı gelişmeler yaşanırken çatıların güneş panelleri ile dolması için halâ atılması gereken adımlar var.