FOSİL YAKITLARDAN KURTUL! HERKES İÇİN TEMİZ, UCUZ, ADİL ENERJİ

Eyleme geçİn

Daha adil bir dünya için küresel harekete katılın. İklim değişikliği ile beraber mücadele edelim!

Basın Bülteni: Ölü Termik Santrallere Suni Teneffüs

Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), bugün kapasite mekanizmasından yararlanacak termik santralleri açıkladı. Yüksek maliyetli santralleri devre dışı bırakmamak için kamu kaynaklarından ayrılacak bütçe, kömür santrallerinin ayakta kalmasını sağlayacak ve iklim değişikliğine, su ve hava kirliliğine sebep olarak gıda güvencesini tehlikeye atacak. Bu devlet teşviki, fosil yakıtların hızla ucuzlayan rüzgâr ve güneş enerjisiyle yarışamadığını gösteriyor.

Mahallenin ortasında kömür santrali olur mu?

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu ÇED olumlu kararına karşı açtığı davanın aleyhine sonuçlanması ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. "Bursa'da, mahallelerimizin arasına yapılmak istenen, DOSAB Termik Santrali, ikinci "ÇED Olumlu" kararına karşı açtığımız davada mahkeme, ikiye karşı bir oyla aleyhimize karar verdi. Mahkemenin verdiği karar metninde, “Halk Sağlığı” ile ilgili tek bir cümle bile bulunmuyor. Dava sonucunu temyize taşıyacağız."

Türkiye’de Güneş Enerjisi: Adım Adım İlerliyoruz ama Halâ Yolun Başındayız

Güneş enerjisinin ekonomiye kazandırılması konusunda 2017 yılı heyecan verici gelişmelere sahne oldu. Geçtiğimiz yıl kurulan güneş santralı kapasitesi rekor seviyeye ulaşırken çatıların elektrik üretimine açılması için önemli adımlar atıldı. Özellikle imar ve şebeke bağlantısı konusunda bazı gelişmeler yaşanırken çatıların güneş panelleri ile dolması için halâ atılması gereken adımlar var.

2018 Küresel Riskler Raporu Yayımlandı: Çevre Sorunları Açık Ara En Önde!

Dünya Ekonomik Forumu tarafından dün yayımlanan ve Marsh & McLennan Şirketler Grubu, Zurich Insurance Group, Oxford Martin School (Oxford Üniversitesi), Singapur Ulusal Üniversitesi, Wharton Risk Yönetimi ve Karar Süreçleri Merkezi (Pennsylvania Üniversitesi) katkılarıyla hazırlanan 2018 Küresel Riskler Raporu’na göre çevre konuları, uzmanların dile getirdiği endişeler arasında açık arayla en ön sırada yer alıyor.