Zorlu Enerji Düzce Akçakoca’da kurmayı planladığı 1,220 MW’lik Kumpınar Termik Santrali projesinden vazgeçtiğini açıkladı.

Zorlu Enerji, söz konusu proje için Temmuz 2013’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna önlisans başvurusunda bulunmuştu.

Şirket bir açıklama yaparak, Düzce ili Akçakoca ilçesinde kurmayı planladığı 1,220 MW’lik ithal kömür yakıtlı Kumpınar Termik Santral projesinden, yapılan değerlendirmeler sonucu vazgeçildiğini ve projeye ilişkin önlisans başvurusunu sonlandırmak için EPDK’ya başvurulduğunu belirtti.

Kömürlü termik santrallar Paris İklim Anlaşması’na uyarak gezegenin ısısının yaşanabilir seviyelerde tutulmasının önündeki en büyük engel kabul ediliyor.

Avrupa’daki elektrik sektörü kuruluşlarının birliği olan EURELECTRIC tarafından 5 Nisan 2017’de yapılan açıklamada da, sektörün 2020 yılından sonra kömüre dayalı yeni santral yatırımı yapmak eğiliminde olmadığı belirtilmişti. EURELECTRIC, karbon piyasası gibi piyasa mekanizmalarının sera gazı emisyonlarının azaltılması ve düşük karbonlu teknolojiler ile enerji verimliliğine yönelik yatırımların artması için en etkin yol olduğuna inanıldığı dile getirilerek, sektörün mevcut durumda da düşük karbonlu ve yenilikçi çözümlere yatırım yapmakta olduğu ve EURELECTRIC üyelerinin Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için 2050 yılına kadar “karbonsuz” bir elektrik arzını taahhüt ettiklerini ifade etmişti.

Bütün dünyada kömürle ilgili tartışmalar son bulurken, Türkiye’de de eğilimin bu yönde olması piyasa dengelerinin dışında kalmamak için gerekli gözüküyor.  Eğer küresel ısınmayı 1,5C, en azından 2C’de tutmak istiyorsak, karbonsuzlaşma sürecinin başka bir yolunun olmadığını biliyoruz.

Kaynak: Enerji Günlüğü, The Guardian