Obezite ve depresyonu azaltmak için yaşamımızda daha fazla tabiata ihtiyacımız var. Doğa gözden kaçan bir panzehir: Yeşil alanların yakınında yaşayan insanlar genellikle daha mutlu, üstelik diğer insanlara göre daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olduklarını beyan ediyorlar. 

Avrupa Çevre Politikaları Enstitüsü’nden yeni bir rapor, doğa, eşitlik ve refah arasındaki bağlantıları inceliyor. Araştırmacılar konuyla ilgili 200’den fazla çalışmayı gözden geçirmiş.

Londra’da yapılan bir araştırmaya göre ise, ağaçların daha fazla olduğu kentsel alanlarda doktorlar daha az antidepresan reçetesi yazıyor. Danimarka’da, yeşil alanların 330 metre yakınında yaşayan insanlar obeziteye daha az eğilimli ve sıkı egzersize yapma olasılıkları çok daha fazla olarak rapor ediliyor.

Fakat doğaya erişim – ve sayesinde ortaya çıkan yararlar – topluluklara eşit olarak dağılmıyor. Azınlıklar ve düşük gelirliler parklardan, ağaçlık alanlardan daha uzakta yaşıyor.

Raporda, doğal alanları dezavantajlı gruplara erişilebilir kılma çabalarının iki katına çıkarılması gerektiği vurgulanıyor. Örneğin, bina kodlarını doğa yakınlığı ile ilgili standartlarla birlikte oluşturmak ve açık havanın önleyici faydalarını açıklayan sağlık politikaları oluşturmak bu çabaların başında gelebilir.

Ortalama olarak, zamanımızın yalnızca yüzde 5’ini dışarıda harcıyoruz. Öyleyse güzel, uzun bir yürüyüşe ne dersin?

Kaynak: Grist