Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün (WRI) hazırladığı rapor, temiz enerjiye yatırım yapmanın, COVID-19 salgını yüzünden yavaşlayan ekonomiler için canlanma imkanı sağlayacağını ve fosil yakıtlardan daha fazla istihdam yaratacağını öne sürüyor.

Bununla beraber gerçekte durum biraz farklı. Geçtiğimiz yıl 255 milyon kişinin işini kaybetmesine yol açan COVID-19 pandemisi, işçilerin küresel olarak 3,7 trilyon dolarlık gelirini de kaybetmesine sebebiyet verdi.

Hükümetler ise geçtiğimiz yıl fosil yakıt bazlı ekonomilere 334 milyar dolar, çevre dostu sektörlere ise 276 milyar dolar yatırım yapmışlar. Bununla beraber 2021 yılının ikince çeyreğinde işsiz bireylerin sayısı hala 127 milyon civarında.

WRI’ın hazırladığı rapor, çevre dostu yatırımların hem istihdam hem de iklim krizi sorunu için fosil yakıtlardan çok daha iyi bir çare olacağını öngörüyor.

Raporda, harcanan her 1 milyon dolar için yaratılan istihdamın, fosil yakıtlar ile karşılaştırıldığında güneş enerjisinde 1,5 kat, ekosistem restorasyonunda 3,4 kat, toplu taşımada ise 1,4 kat daha fazla olduğu gösteriliyor.Araştırma, Brezilya, Çin Endonezya, Almanya, Güney Afrika, Güney Kore ve ABD’nin verileri üzeriden bu hesaplamaları yapıyor ama küresel olarak da benzer sonuçlar görüleceğini belirtmekte.

Çünkü fosil yakıtların yüksek derecede makineleşmiş ve yatırım bazlı sektörüne karşı, güneş paneli kurulumu, ekosistemin canlandırılması ve bina yalıtımı gibi meslekler yerelde istihdam yaratmakta. Bu istihdam emek ağırlıklı ve bu emeği dış kaynaklardan temin etmek oldukça zor.

Örnek olarak yürüme ve bisiklet ağları, kaynak gideri az ve şehir planlamacıları, mühendis ve inşaat işçilerine ihtiyaç duymakta, bununla beraber klasik yol yapımında asfalt ve taş ürünleri yatırım giderinin çok büyük bir parçasını oluşturuyor.

Bu yüzden COVID-19 sonrası canlanma için çevre dostu sektörlerine yatırım, uzun dönemli ekonomik stratejiler de düşünülerek yapıldığını zaman daha verimli oluyor.

Bununla beraber bu sektörde istihdamın da adil olması sürdürülebilirlik açısından önemli. Hükümetlerin yereldeki sendikalar ve iş verenler ile konuşarak etkili projeler üretmesi, adil maaşların ve çalışma koşullarının yaratılması ve genelde istihdam dışı kalmış grupların işe alınması sağlanacak pozitif değerlerin bir kaçı.

WRI, özetle hükümetlerin fosil yakıtlara yatırımdan kaçınmasını önermekte. Çünkü bu yatırımlar ne iklim krizi acil durumunu ciddiye alıyor, ne de şu an daha fazla istihdam yaratılmasına ihtiyaç duyan vatandaşlarının taleplerine cevap veriyor.