Yapılan yeni çalışmalar bazı yerlerde 300 kilometreye kadar uzanan alanlarda metan gazı kaçaklarına rastladı. Bu kaçakların çoğunun istemeden olduğu düşünülüyor.

Yaklaşık 100 kadar ülke metan gazlarını 2030 yılına kadar azaltmayı hedefliyor. Bireysel gaz patlamalarından ortaya çıkan metanlar hesaba katılsada, bu çalışma ile beraber petrol ve fosilgazın metan ayak izinin de bu hesaplamaya eklenmesi gerekecek.

Bu kaçakların sebebi olarak mekanik hatalar, tamir sürecindeki kaçaklar ya da basınç değişiklikleri gösterilmekte. Buna ek olarak, açık çöp alanları, tarım ve kömür üretimi de metan gazı emisyonuna neden olmakta.

Bu çalışmanın bir başka önemi de şirketlerin, eğer önleyici teknolojilere yatırım yaparlarsa, bu kaçakları durdurabilecek şansa sahip olmaları. Biliminsanları metan gazı emisyonları durdurmanın iklim krizine karşı kolay ve etkili bir çözüm oldunun altını çizmekte.

PCC raporuna göre bugüne kadar artan sıcaklıklardan %30 ile %50 arasında metan gazı sorumlu. Genellikle insan kaynaklı olan metan gazlarını durdurmak da diğer sera gazlarına göre kolay sayılabilir.Sera gazlarının ölçümü şirketlere ve ülkelere bırakılsa da, uzaydan uydu ile takip yönteminin daha bağımsız ve açık olduğu düşünülmekte.

Özellikle en fazla metan kaçığı olan ülkelerin Türkmenistan, Rusya ve ABD olduğu düşünülünce, bağımsız çalışmaların önemi bir kez daha öne çıkıyor.

Bu kaçakların kapatılması bile ülkelere milyar dolarlık verim sağlayabiliyor. Biliminsanları, Türkmenistan’ın 6, Rusya’nın 4, ABD’nin ise 1,6 milyar dolarlık kaçağı durdurabileceğini düşünüyor.

İklim değişikliği açısından bakıldığında ise, bu kaçakların durdurulması, 0,005 derecelik bir ısınmanın önüne geçiyor.

Bununla beraber uydular şimdilik bu ultra-emisyonları keşfedebiliyor. Görülen bu metan kaçaklarının %12’lik bir kısmı oluşturduğu düşünülüyor. Yani bu buzdağının görünen ve şimdilik erimeyen yüzü.


Kaynak: BBC