Peru cumhurbaşkanı Martin Vizcarra, sera gazı salımınının ülkede yol açtığı kırılganlığı azaltmayı amaçlayan İklim Değişikliği Çerçeve Yasası’nı Salı günü yürürlüğe koydu.

Cumhurbaşkanı Vizcara “Bugün biz burada oldukça önemli bir olaya şahitlik ediyoruz. Bu yasa bize geleceğe daha iyimser bir gözle bakmak ve mevcut durumla hep birlikte yüzleşmek için imkan sağlıyor. Bizler iklim sorumluluğu taşıyan bir ülkenin büyüyebileceğine ve geleceğe dönük bir yol haritası çizebileceğine ikna olduk.” dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerini “Bugün burada atılan adım, 2016’daki Paris Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra Güney Amerika’da atılan en büyük adımdır. Bu yasa değişikliği ülkenin hem şimdiki hem de gelecek nesillerinin refahı için vermiş olduğumuz sürdürülebilir bir kalkınma sözüne olan bağlılığımızın tekrardan altını çiziyor. “ şeklinde sürdürdü.

Peru bu yolla net bir şekilde iklim sorumluluğunu üstlenirken farklı ülkelerin benzer yasal düzenlemelerini de takip etmiş oluyor.

Cumhurbaşkanı, “Yapılan kanunların amacı iklim değişikliğinin açığa çıkardığı ülkedeki tehlikeleri azaltmak ve daha az karbon salımıyla elde edilen büyüme fırsatlarından yararlanmaktır. “diye ekledi.

Ek olarak, bu durum devletin kamu harcamalarında verimlilik kazanması ve milli kalkınmanın planlanma sürecinde iklim değişiklikliğini de içeren yatırım projeleri oluşturması için büyük bir fırsat haline geldi.

Deneyimli devlet adamına göre, yasayla birlikte kamu yatırım projeleri hazırlanırken teknolojiyi teşvik edecek ve karar alma konusunda önemli araştırmalar üretecek.

Ayrıca bu kanun değişikliği sayesinde yatırımlarda tasarruf sağlanacak ve gereksiz harcamalardan kaçınılacak.

Konuşmasını bitirirken Vizcarra Perululara çağrıda bulunarak, çevreyi korumak için herkesin üzerine düşen sorumluluğu alması gerektiğini söyledi.

İklim Yasası Lima Hükümet Sarayı’nda düzenlenen GORE-Yürütme (Yürütme Şube ve Bölge Valileri Toplantısı) çerçevesinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: Andina