Türkiye’de doğal alanların kömür santralları için yok edilmesine olan tepkimiz azalmadan devam ediyor. Fakat kurulması planlanan kömürlü santrallara da yetecek sağlığımız kalmadı!

HEAL’in (Çevre ve Sağlık Birliği) yayınladığı rapora göre, Türkiye’deki kömürlü termik santral kapasitesi, önümüzdeki dört yıl içinde neredeyse iki katına çıkacak ve hâlihazırda oldukça yüksek olan sağlık maliyetlerine de zam getirecek. Raporda, Türkiye’deki mevcut kömür santralları tarafından halk sağlığı için yapılan maliyetlerle ilgili ilk rakamları görebilirsiniz. Bu rakamlar, kömür ile bağlantılı olan erken ölüm, kalp hastalıkları ve kronik akciğer hastalıklarına toplam 10,72 milyar Türk Lirası harcandığını ortaya koyuyor. Bu hastalıkların tamamının kömür solumaktan gerçekleştiği kanıtlanmış. Kısaca Türkiye’nin artık sadece ölüm saçan kömüre değil, onun sonucu olan bu hastalıklara harcayacak parası da yok.

kts'den kaynaklanan sağlık sorunları

Bu rapor Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Çevre Doktorları, Türk Meslek Kuruluşları Derneği, Türk Solunum Cemiyeti ve Türk Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından da onaylandı. Doktorlar ve tıbbi liderler, halk sağlığını ve yaşanabilecek iklimi koruyabilmek için Türkiye’nin kömürden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Raporda aynı zamanda önsözü yazan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve önemli tıbbi liderlerin yorumları aşağıdaki gibi yer alıyor.

(Raporun tamamını okumak için burayı tıklayabilirsiniz.)

Dr. Bayazıt İlhan (Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı)

“Toplum sağlığına büyük bir katkıda bulunacağına inandığımız “Ödenmeyen Sağlık Faturası – Türkiye’de Kömürlü Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor” başlıklı bu raporun hazırlanmasında ve yayınlanmasında, başta HEAL yöneticileri ile Çevre için Hekimler Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Türk Toraks Derneği olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Cebrail Şimşek  (İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği)

““Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin çoğu yakıt olarak linyit, yani esmer kömür kullanmaktadır. Linyitin kül içeriği ve yakılması sonucu oluşan diğer kirletici salınımları taş kömürüne göre daha yüksektir. Bu da büyük ölçekli çevresel sorunlara ve sağlık etkilerine yol açar. Hem genel halk sağlığı, hem de bu santrallerde çalışan işçilerin sağlığı için, kirletici özelliği en yüksek olan linyit yakıtlı termik santraller acilen kapatılmalıdır.”

Dr. Filiz Koşar, Başkan, Türk Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)

“Akciğer hastalıkları Türkiye’de ciddi bir sağlık sorunudur. Ulusal hastalık yükünün yaklaşık %9’u solunum hastalıklarından oluşmaktadır. Topluma daha temiz bir hava sağlanması, sağlıkta hızlı iyileşmelere yol açacaktır. Hava kirliliğinin arttığı günlerde artan astım atakları, hastane başvuruları, hatta artan ölümlere bakarak, bu tespiti rahatlıkla yapabiliriz.”