19 Ağustos’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanan yasa tasarısı kapsamında, şirketlere, doğayı istedikleri gibi kullanabilecekleri, çevreyi hiçbir denetime tabii olmadan kirletebilecekleri imtiyazları sağlayan Madde 75 kabul edildi. Madde75 ile hayatımızda oldukça büyük bazı değişiklikler gerçekleşecek. #madde75geriçekilsin hashtag’i ile mücadelesini Anayasa Mahkemesi’ne giden süreçte sürdüreceğimiz ve sizlerin de katkıda bulunmanızı beklediğimiz bu maddenin içeriğini kısa bir şekilde anlatıyoruz.

Madde75 ile Hayatımızda Ne Değişiyor

Madde75 Hayatımızda Neler Değiştirecek?

Madde 75 ile birlikte T.C. Bakanlar Kurulu’nun karar vereceği projeler, hiçbir denetimden geçmeden, (Orman, Mera, Çevre, Kıyı Koruma ve benzeri kanunları hiçe sayarak) faaliyete başlayabilecek.

Madde75 hangi projeler için hayata geçiyor?

Kömürlü termik santral projeleri, nükleer santraller gibi çevreye ve geleceğe ciddi zararları bulunan projeler, Bakanlar Kurulu’nun hangi kriterlere göre karar alacağı bilinmeden, herhangi bir denetleme yapılmadan hayata geçebilecek. ÇED Raporları, Santral Lisans Değerlendirmeleri, yasalara uygunluk değerlendirmeleri vb. birçok denetleme ve onay süreci atlanarak projeler hayata geçecek.

Hiçbir denetimi yapılmayan, ekonomik fayda analizleri incelenmeyen, çevre etkisi araştırılmayan bir projenin tüm risklerini artık Bakanlar Kurulu üstlenebilir, gereken parayı verebilir ve vergisiz kazanç elde edilmesini sağlayabilir.

Bazı yatırımlar için devlet vergiden vazgeçiyor

Ekonomi Bakanlığı’nın önerdiği projeler, kurumlar vergisinden muaf olacak. İki farklı alternatif bulunuyor. Birinci alternatifte yapılan yatırım iki katına ulaşana kadar kurumlar vergisi muafiyeti uygulanabilir. Diğer alternatif için ise 10 yıl boyunca kurumlar vergisi muafiyeti verilebilir. Madde kapsamında şirketlerin emlak ya da hisse senedi sattıkları zaman ödedikleri stopaj da alınmayacak. Ayrıca gümrük vergisi de bu madde ile birlikte rafa kalkıyor.

Elektrik ucuz, maaş yüksek, vergi yok!

Bu projeleri hayata geçiren şirketlere elektrik %50 indirimli olarak verilecek. Hem de 10 yıl boyunca! Nitelikli çalışanlara da asgari ücretin 20 katı maaş desteği verilecek. Şirketler devletin parası ile çok yüksek fiyatlarda eleman çalıştırabilecek. Sigorta primleri ise Bakanlar Kurulu tarafından ödenebilir.

Bedelsiz özelleştirme ve kiralama

Yatırım, hazineye ait bir arazi ve mülkte yapılacak olursa, 49 yıl bedelsiz kiralama kararı alınabilecek. Ayrıca yatırım biter ve 5 yıl boyunca çalışan hedefini tutturursa, şirket bedelsiz olarak kamu arazisine ve mülküne sahip olabilecek.