1. Hükümetler ve kömür sanayii, kömürün temiz, ucuz ve enerji fakirliğine bir çözüm olduğunu savunuyorlar. Bu bir yalan. Sadece bu yalanı yaymak için bile her yıl milyonlarca dolar harcanıyor.

  Tek amaç, kömüre yatırımın kaçınılmaz olduğuna vatandaşları, şirketleri ve hükümetleri ikna etmek.

  20406235719_dd8e1b85ef_n

 2. Kömür kirli, ölümcül, pahalı ve fakirliği arttırıyor. Kömürü yerin dibinde tutun.23083798610_214fd5a2df_b

 3. Kömür hakkında söylenen ucuz yalanının kabul edilmesinin tek bir nedeni var. O da kömürlü termik santrallerin insan sağlığına, çevreye ve iklime verdiği zararlar karşısında herhangi bir bedel ödememesinden kaynaklanıyor.

  10960855015_75e0dae86d_b

 4. Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre hayatımıza zarar veren “harici maliyetler” diye tanımlanan bedeller, kömürden elde edilen elektriğin bedelini ikiye veya üçe katlayabilecek kadar yüksek. Sonuç olarak yenilenebilir enerjiler çok daha ucuz oluyor.

  5200003292_5685579e9e_b

 5. Rüzgar enerjisi artık birçok pazarda kömürden daha ucuz. Amerika’da artık mevcut kömür santrallerine göre yarı fiyata kadar düştü.

  5070723748_7d66fce08a_b

 6. Hindistan’da rüzgâr ve güneş maliyeti, ithal kömür kullanan termik santral inşa etmekten çok daha ucuz. İleri seciye kirlilik önlemleri kullanan bir kömür santrali, elektriği kilowatt saati 9-10 cente üretiyor. Bu da kömürün aklınıza gelebilecek tüm seçeneklerden daha pahalı olduğunu kanıtlıyor.

  4042878193_2618872d58_b

Belki Yarın Belki Yarından Da Yakın

Artık atmosferdeki karbon oranının 400ppm (milyon birim parçacık)’yi temelli olarak geçtiği ortaya kondu. Dönülmez ufkun akşamındayız. Küresel ısınmanın 2050 yılında en tehlikeli yüzünü göstereceği de kanıtlandı. Hatta bazı profesörlere göre 2030 yılında dünya aşırı derecede tehlikeli bir ısıya ulaşacak. Bu da bugün yaşayan herkesin bu felaketle karşılaşma ihtimali olduğunu kanıtlıyor. Peki, burada fosil yakıtların, Türkiye özelinde ise var olan 29 ve70’ten fazla planlanan yeni kömürlü termik santralin yarattığı en büyük sorunu söylememizi ister misiniz? Eğer bugün bir kömürlü santral inşa edilirse, bu kirli ve zararlı yakıta 40-50 sene mahkum ve bağımlı kalmak zorundayız. Ama küresel ısınma öyle bir boyuta ulaştı ki, bir kömür santraline bağımlı kalacak kadar vaktimiz bile yok. Kaç tane daha kömürlü termik santral, petrol tesisi yapabilir, kaç tane doğalgaz kuyusu kazabiliriz biliyor musunuz? Sıfır. Yenisini inşa etmek yerine, şu an bağlı kalınan santrallerin bir bir kapatılması gerekiyor. Fiyatları hareketli ve tahmin edilemez bu yakıt, dünyayı pişirecek kadar yüksek ısılara bizi her geçen gün daha fazla yaklaştırıyor.

Kömüre dur demek için geç kalmayın. Küresel harekete katılın. Tüm enerji kaynaklarından daha pahalı ve zararlı olan bu fosil yakıtı yerin dibinde tutmak için harekete geçin! İklim güvenliği ve iklim adaleti için adem-i merkeziyetçi, iklim dostu enerji istiyoruz.