Climate Central tarafından 5 Temmuz 2017’de yayınlanan “İklim Değişikliği Dünya’nın Şehirlerini Nasıl Değiştirecek?”  adlı çalışma, eğer sera gazı emisyonları azaltılmaz ise 2100 yılında kentlerin sıcaklıklarının nasıl etkileneceğini ortaya koyuyor.

Çalışmada belirtildiği üzere, “Dünya genelinde yaz ayları artık daha sıcak geçiyor ve bu sıcaklıklar, eğer karbon emisyonları artmaya devam ederse daha da şiddetli biçimde artmaya devam edecek. Sıcaklık artışları kentlerde daha vahim rakamlara ulaşacak.

Kentler halihazırda çevrelerinden daha yüksek sıcaklıklara sahip. Kentsel ısı adası adı verilen olgu yüzünden, kentlerin sıcaklıkları yakınlarındaki kırsal alanlardan 7,8°C daha yüksek değerlere ulaşabiliyor. Bu durum iklim değişikliğinin etkileri ile birleştiğinde ile beraber kentlerde ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Şu anda Dünya nüfusunun yüzde 54’ü kentlerde yaşıyor, 2050 yılında 2,5 milyar insan daha kent nüfusuna eklenecek. İklim değişikliği yüzünden kentler daha sıcak olacağından, aşırı sıcak hava olayları gibi iklim afetleri daha sık görülecek. Kentli nüfusun halk sağlığı ve kent ekonomisi tehdit altında kalacak.[1]

İnteraktif olarak sonuçlarına ulaşılabilen çalışmada, Dünya’nın dört bir yanından şehirlerin 2100 yılında öngörülen ortalama sıcaklıkları bulunuyor. Listede Türkiye’den İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerin verilerine ulaşılabiliyor.

“2100 yılında, İstanbul’un yaz ortalama sıcaklığı 27,4°C’ye ulaşacak. Bu da İstanbul’da yazların, Kahire’deki gibi geçmesi anlamına geliyor.”[2]İzmir’de yaz sıcaklık ortalamaları 32,2°C olacak.

Ekran Resmi 2017-07-07 14.32.34

 

Notlar